Newsletter

Jeśli chcesz otrzymywać najnowsze informacje na swoją skrzynkę pocztową, być na bieżąco z prawem żywieniowym oraz wiedziedź co możemy Ci zaoferować w ramach szkoleń, przyłącz sie do nas subskrybująć newsletter.

zapisz się >

Aktualności

2014-05-15 powrót

Adwantam – nowa dozwolona substancja słodząca

W dniu dzisiejszym w dzienniku urzędowym Unii Europejskiej opublikowano ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 497/2014, które zmienia załącznik II do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1333/2008 oraz załącznik do rozporządzenia Komisji (UE) nr 231/2012 w odniesieniu do stosowania adwantamu jako substancji słodzącej. W odpowiedzi na wniosek o zezwolenie na stosowanie tej substancji Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności dokonał oceny bezpieczeństwa adwantamu stosowanego jako dodatek do żywności oraz określił dopuszczalne dzienne spożycie wynoszące 5 mg/kg masy ciała dziennie.

Adwantam to proszek o barwie od białej do żółtej, wytwarza się w drodze syntezy chemicznej w trzystopniowym procesie, o numerze E 969. Załącznik I ww. rozporządzenia określa kategorie żywności w których stosowanie tej substancji słodzącej jest dozwolone. Są to m.in.: fermentowane przetwory mleczne z dodatkami smakowymi lub środkami aromatyzującymi, włącznie z produktami poddanymi obróbce cieplnej; lody spożywcze; dżemy ekstra i galaretki ekstra w rozumieniu dyrektywy 2001/113/WE; wyroby kakaowe i czekoladowe objęte dyrektywą 2000/36/WE; guma do żucia; pieczywo cukiernicze i wyroby ciastkarskie; napoje z dodatkami smakowymi lub środkami aromatyzującymi; suplementy diety w postaci płynnej; suplementy diety w postaci syropu lub do żucia.

Rozporządzenie Komisji nr 497/2014 wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego publikacji.