Newsletter

Jeśli chcesz otrzymywać najnowsze informacje na swoją skrzynkę pocztową, być na bieżąco z prawem żywieniowym oraz wiedziedź co możemy Ci zaoferować w ramach szkoleń, przyłącz sie do nas subskrybująć newsletter.

zapisz się >

Aktualności

2016-07-15 powrót

Rozporządzenie 1924/2006 ma zastosowanie również w B2B – WYROK

DLA KONSUMENTÓW MUSI BYĆ PRZEZNACZONY SAM PRODUKT, A NIE DOTYCZĄCY GO PRZEKAZ

W opublikowanym wczoraj wyroku w sprawie C‑19/15 dotyczącej zastosowania przepisów Rozporządzenia 1924/2006 w sprawie oświadczeń żywieniowych  i zdrowotnych dotyczących żywności Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej potwierdził, że zakresem stosowania tego Rozporządzenia są objęte oświadczenia żywieniowe lub zdrowotne zawarte w przekazach komercyjnych dotyczących żywności przeznaczonej jako taka dla konsumentów końcowych również w sytuacji, gdy przekazy te są skierowane nie do konsumenta końcowego, ale wyłącznie do specjalistów w dziedzinie ochrony zdrowia. 

Trybunał, podzieli opinię rzecznika generalnego (pisaliśmy o niej w NEWSLETERZE IGIFC z dnia 14 marca 2016 r.)

WPROWADZENIE

Zgodnie z artykułem 1.2 Rozporządzenia 1924/2006, Rozporządzenie to znajduje zastosowanie do oświadczeń żywieniowych i zdrowotnych zawartych w przekazach komercyjnych, zarówno w etykietowaniu, przy prezentacji, jak i w reklamach żywności, przeznaczonej dla konsumentów końcowych. 

W ramach sporu pomiędzy niemieckim stowarzyszeniem ds. ochrony konkurencji, ze spółką Innova Vital GmbH zostało złożone pytanie w trybie prejudycjalnym dotyczące zakresu stosowania Rozporządzenia. Celem było wyjaśnienie czy fakt, że art. 1.2 odnosi się do konsumentów końcowych, ograniczania stosowanie Rozporządzenia 1924/2006 wyłącznie do tej grupy docelowej. 

Innova Vital, której dyrektor jest lekarzem, wprowadzała do obrotu w Niemczech aplikowany w formie kropli suplement diety o nazwie „Innova Mulsin® Vitamin D3”, zawierający witaminę D3. Firma wysyłała do lekarzy pismo zawierające m.in. takie treści: 

  • „Jak wykazały liczne badania, witamina D odgrywa znaczącą rolę w zapobieganiu wielu chorobom, jak np. atopowemu zapaleniu skóry, osteoporozie, cukrzycy i SM [stwardnienie rozsiane]. Według tych badań zbyt niski poziom witaminy D już w wieku dziecięcym jest odpowiedzialny za późniejsze wystąpienie obrazów klinicznych tych chorób”.
  • „Szybkie zapobieganie niedoborom lub ich usuwanie (opisuje się niedobór witaminy D3 u 80% ludności w zimie)”.

Według Trybunału nie można uznać, że specjaliści w dziedzinie ochrony zdrowia są w stanie nieustannie posiadać pełną i aktualną specjalistyczną wiedzę naukową, która jest niezbędna do tego, by móc ocenić wszystkie produkty żywnościowe oraz oświadczenia żywieniowe lub zdrowotne zastosowane na etykietach tych produktów, przy ich prezentacji czy reklamie. Zatem nie można wykluczyć, że specjaliści w dziedzinie ochrony zdrowia sami zostaną wprowadzeni w błąd przez niezgodne z prawdą, mylące bądź fałszywe oświadczenia.

Bez względu na powyższe jak czytamy w punkcie 53 wyroku „rozporządzenie to nie sprzeciwia się przekazywaniu specjalistom w dziedzinie ochrony zdrowia obiektywnych informacji na temat najnowszych osiągnięć naukowych, z zastosowaniem terminologii technicznej lub naukowej, w sytuacji gdy taki przekaz ma charakter niekomercyjny”. 

Za specjalistę w dziedzinie ochrony zdrowia uznaje się każdą osobę, która prezentuje się w taki sposób, lub jest postrzegana przez konsumenta jako posiadająca wiedzę w dziedzinie zdrowia i żywienia. 

KONSEKWENCJE DLA BRANŻY

Wyrok oznacza koniec możliwości stosowania rozwiązań polegających na udostępnianiu w przekazie komercyjnym innych treści konsumentom końcowym a innych (uwzględniających np. nieautoryzowane oświadczenia zdrowotne lub oświadczenia lecznicze) specjalistom do spraw zdrowia np. ulotki z informacją *przeznaczone wyłącznie dla specjalistów ds. zdrowia, strony internetowe dedykowane specjalistom ds. zdrowia itd. 

Warto podkreślić, że nie ma tutaj zastosowania żaden okres przejściowy. Orzeczenie Trybunału jest wiążące we wszystkich Państwach Członkowskich Unii Europejskiej. 

 

Najbliższe szkolenia IGIFC podczas których będą omawiane oświadczenia:

18-19 października Jesienna Szkoła WPROWADZENIE Do Prawa Żywnościowego SZCZEGÓŁY TUTAJ (zostało 16 miejsc) 

16 listopada Suplementy diety i Rozporządzenie 609/2013 (szczegóły wkrótce)

Jeśli mają Państwo pytania związane ze stosowaniem oświadczeń zdrowotnych i żywieniowych, oraz uzyskaniem zezwoleń na ich stosowanie prosimy o kontakt z Doradcami IGIFC igif@@igifc.pl