Newsletter

Jeśli chcesz otrzymywać najnowsze informacje na swoją skrzynkę pocztową, być na bieżąco z prawem żywieniowym oraz wiedziedź co możemy Ci zaoferować w ramach szkoleń, przyłącz sie do nas subskrybująć newsletter.

zapisz się >

Aktualności

2016-08-09 powrót

Kiedy podaje się „ilość netto” a kiedy „liczbę sztuk”? A w przypadku suplementów?

Zgodnie z artykułem 9 ust. 1 e) Rozporządzenia PE i Rady 1169/2011 z 25 października 2011 r. w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności (…) w oznakowaniu środka spożywczego obowiązkowe jest podanie ilości netto żywności. Ilość netto wyraża się i) w jednostkach objętości w przypadku produktów płynnych ii) w jednostkach masy w przypadku innych  produktów. Od ogólnego wymogu przewidziane są wyjątki, w przypadku których oznaczanie ilości netto nie jest obowiązkowe.

Jeden z nich (opisany w Załączniku IX pkt. 1 lit. c) dotyczy żywności zazwyczaj sprzedawanej na sztuki, pod warunkiem że liczba sztuk jest wyraźnie widoczna i łatwa do policzenia z zewnątrz lub, w przeciwnym przypadku, jest oznaczona na etykiecie.

Jednym z wątków postępowania toczącego się przed WSA we Wrocławiu w maju tego roku była właśnie kwestia konieczności podania ilości netto w oznakowaniu suplementu diety. Brak tej informacji został zakwestionowany przez państwowego powiatowego inspektora sanitarnego. Następnie została wydana decyzja wojewódzkiego inspektora, na którą firma złożyła skargę.

Sąd przywołał stwierdzenie: „Suplement diety nie jest bowiem zdaniem organu środkiem spożywczym zazwyczaj sprzedawanym na sztuki, lecz jest dystrybuowany w opakowaniach jednostkowych zwierających tabletki lub kapsułki”. Badania konsumenckie z dużym prawdopodobieństwem dałyby podstawy do zweryfikowania powyższej tezy.

Trudno także zgodzić się z argumentem, przytoczonym w orzeczeniu, że „Konsument nie ma możliwości zakupienia jednej lub dowolnej ilości tabletek przedmiotowego produktu. Tym samym pojedyncze tabletki suplementu diety nie stanowią pojedynczej jego sztuki.”. Wyjątek opisany w załączniku IX Rozporządzenia 1169/2011 nie obliguje do umożliwienia zakupienia jednej lub dowolnej ilości sztuk. Dla przypomnienia – wyjątek został pierwotnie wprowadzony dla produktów takich jak jaja czy bułki w opakowaniach.

TYMCZASEM W CZECHACH

W czerwcu Czechy zgłosiły do KE i Państw Członkowskich projekt Rozporządzenia w sprawie suplementów diety i składu środków spożywczych (napiszemy o nim w jednym z kolejnych NEWSLETTERÓW IGIFC), w którym właściwie został wprowadzony wyjątek z Załącznika IX Rozporządzenia 1169/2011: „Informacje o ilości nie są wymagane w przypadku suplementów diety, których sprzedaż prowadzona jest w oparciu o liczbę sztuk, a liczba ta jest wyraźnie widoczna i możliwa do stwierdzenia przez opakowanie, lub liczba sztuk została podana w oznaczeniu środka spożywczego.”

Czy jeśli Polska nie zgadza się z możliwością stosowania wyjątku to ... 

CHCESZ DOSTAWAĆ CAŁĄ TREŚĆ AKTUALNOŚCI? ZAPISZ SIĘ NA BEZPŁATNY NEWSLETTER IGIFC TUTAJ

 

O znakowaniu środków spożywczych, w tym deklaracji ilości netto oraz stanowiskach KE i wybranych Państw Członkowskich będziemy dyskutować już w dniach 18-19 października podczas Jesiennej Szkoły – Wprowadzenia do Prawa Żywnościowego.

Szczegóły TUTAJ.

Zostało tylko 6 wolnych miejsc. Do 2 września rabat 20%