Newsletter

Jeśli chcesz otrzymywać najnowsze informacje na swoją skrzynkę pocztową, być na bieżąco z prawem żywieniowym oraz wiedziedź co możemy Ci zaoferować w ramach szkoleń, przyłącz sie do nas subskrybująć newsletter.

zapisz się >

Aktualności

2016-11-17 powrót

Nano składniki na etykietach

Unijne przepisy prawa żywnościowego już od prawie dwóch lat obligują przedsiębiorców branży spożywczej do deklarowania składników nano w oznakowaniu. Jak wskazują wyniki kontroli prowadzonych zarówno w UE (np. Francja) jak i w krajach trzecich (np. Australia) składniki nano są powszechnie stosowane w przemyśle spożywczym, jednak nie zawsze firmy prawidłowo deklarują je w oznakowaniu żywności.

WPROWADZENIE

Art. 18.3 Rozporządzenia 1169/2011 przewiduje się, że wszelkie składniki obecne w postaci wytworzonych nanomateriałów muszą być wyraźnie wskazane w wykazie składników w celu zapewnienia informacji dla konsumenta. Ponadto po nazwie tych składników należy umieścić w nawiasach wyraz „nano”.

W celu ułatwienia realizacji powyższego obowiązku opracowana została definicja „wytworzonego nanomateriału”, który powinien być rozumiany jako każdy celowo wytworzony materiał, którego jeden lub więcej wymiarów jest rzędu 100 nm lub mniej lub który składa się z odrębnych elementów funkcjonalnych, wewnątrz lub na powierzchni, z których wiele ma jeden lub więcej wymiarów rzędu 100 nm lub mniej, włączając struktury, aglomeraty lub agregaty, które mogą mieć wielkość powyżej 100 nm, ale zachowują właściwości charakterystyczne nanoskali.

Definicja „wytworzonego nanomateriału” została wprowadzona do Rozporządzenia 1169/2011 Rozporządzeniem Delegowanym Komisji 1363/2013 z dnia 12 grudnia 2013 r., które jednak później zostało anulowane. 

ZNACZENIE DLA FIRM

Określenie „nano” powinno pojawić się w wykazie składników po składniku w postaci wytworzonych nanomateriałów. Zarówno kolejność „po” jak i samo stwierdzenie „nano” określone są w przepisach i nie ma możliwości modyfikacji np. nanoskładnik. Aby przygotować wykaz składników na etykietę zgodny z przepisami konieczne jest posiadanie rzetelnych informacji od dostawców surowców.

Opisany powyżej obowiązek to nowość w znakowaniu i nowe zagadnienie w prawie żywnościowym. Z tego powodu ciągle pojawiają się pytania jak go poprawnie zrealizować np.

  • Czy nano substancje dodatkowe również się znakuje?
  • Jak ma się nano składnik do nowej żywności?
  • Co w przypadku nanomiateriałów naturalnych?
  • Która inspekcja w Polsce kontroluje obecność i znakowanie nano i jakie są kary za brak wskazania na etykiecie?
  • Jak zobligować dostawcę do podawania właściwej informacji w specyfikacjach?

Na powyższe pytania odpowiemy podczas bloku tematycznego poświęconego składnikom żywności  na VII Letniej Szkole Prawa Żywnościowego – SŁAD ZNAKOWANIE KONTROLA,  która odbędzie się w dniach 6-7-8 czerwca 2017 r. w Pałacu Zdunowo, pod Warszawą.

 

Wkrótce na stronie www.igifc.pl pojawią się szczegóły organizacyjne i program VII LSPŻ.