Newsletter

Jeśli chcesz otrzymywać najnowsze informacje na swoją skrzynkę pocztową, być na bieżąco z prawem żywieniowym oraz wiedziedź co możemy Ci zaoferować w ramach szkoleń, przyłącz sie do nas subskrybująć newsletter.

zapisz się >

Aktualności

2016-12-13 powrót

Od dziś nowa wartość odżywcza jest OBOWIĄZKIEM

Wczoraj minął ostatni, najdłuższy okres przejściowy ustanowiony w artykule 54 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR 1169/2011 z dnia 25 października 2011 r. w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności, zmiany rozporządzeń Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1924/2006 i (WE) nr 1925/2006 oraz uchylenia dyrektywy Komisji 87/250/EWG, dyrektywy Rady 90/496/EWG, dyrektywy Komisji 1999/10/WE, dyrektywy 2000/13/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, dyrektyw Komisji 2002/67/WE i 2008/5/WE oraz rozporządzenia Komisji (WE) nr 608/2004. Okres ten dotyczy znakowania żywności wartością odżywczą, które do tej pory było dobrowolne dla większości środków spożywczych.

Zgodnie z  ust. 1 art. 54 ww. rozporządzenia „środki spożywcze wprowadzone na rynek lub opatrzone etykietą przed dniem 13 grudnia 2016 r., które nie spełniają wymogu określonego w art. 9 ust. 1 lit. l), mogą pozostawać w obrocie do czasu wyczerpania zapasów tych środków.” Zapis ten oznacza, że dzień wczorajszy był ostatnim, w którym środki spożywcze:

  • nieposiadające informacji o wartości odżywczej (co było dotychczas dozwolone)
  • oznakowane obowiązkowo wartością odżywczą (wg. „starych” wymogów, np. produkty z dodatkiem witamin i składników mineralnych)

mogły zostać wprowadzone do obrotu (tj. np. oznakowane i umieszczone w magazynie). Od dziś znakowanie „nową” wartością odżywczą jest obowiązkowe dla większości produktów, z kilkoma wyjątkami (np. środki spożywcze wymienione w Załączniku V czy napoje o zawartości powyżej 1,2% alkoholu).

Przypominamy, że nowe znakowanie wartością odżywczą określone w Rozporządzeniu nr 1169/2011 oznacza m.in.:

  • rozszerzenie podstawowej tabeli - deklarowanie obowiązkowo 7 elementów, w ściśle określonej kolejności
  • zmianę składników odżywczych, które można deklarować dobrowolnie (np. brak możliwości wskazywania zawartości cholesterolu)
  • możliwość podawania na froncie etykiet wybranych składników odżywczych i energii, w dowolnym formacie.