Newsletter

Jeśli chcesz otrzymywać najnowsze informacje na swoją skrzynkę pocztową, być na bieżąco z prawem żywieniowym oraz wiedziedź co możemy Ci zaoferować w ramach szkoleń, przyłącz sie do nas subskrybująć newsletter.

zapisz się >

Aktualności

2017-01-16 powrót

Rozporządzenie w sprawie suplementów diety – postępowanie na poziomie UE

Zgodnie z dyrektywą 2015/1535 państwa członkowskie UE mają obowiązek przekazać Komisji Europejskiej wszelkie projekty przepisów technicznych wraz z uzasadnieniem konieczności przyjęcia takich przepisów.

9 stycznia br. do Komisji Europejskiej wpłynął polski projekt Rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie składu oraz oznakowania suplementów diety.

Jak podano w ocenie skutków regulacji projekt ten:

  • wykonuje postanowienia rozporządzenia Komisji 2015/414 z dnia 12 marca 2015 r. zmieniającego dyrektywę 2002/46 w odniesieniu do soli glukozaminowej kwasu (6S)-5-metylotetrahydrofoliowego stosowanej w produkcji suplementów diety,
  • ma na celu określenie minimalnej ilości witamin i składników mineralnych obecnych w suplementach diety w zalecanej porcji do spożycia
  • ma na celu dostosowanie do przepisów Rozporządzenia 1169/2011 w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności,
  • wprowadza zmiany o charakterze redakcyjnym m.in. § 5 ust. 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

"nazwy kategorii substancji odżywczych lub substancji charakteryzujących produkt lub wskazanie charakteru tych substancji" (obecnie: nazwy kategorii składników odżywczych lub substancji charakteryzujących produkt lub wskazanie ich właściwości).

Wszelkie uwagi i zastrzeżenia mogą być zgłoszone do 10 kwietnia br. Jeśli nie zostaną zgłoszone, to po wskazanym terminie będą mogły być zakończone prace legislacyjne na poziomie krajowym.

Subskrybentów NEWSLETTERA IGIFC zainteresowanych otrzymaniem projektu rozporządzenia (wersja PL) prosimy o wysłanie maila na igifc@igifc.pl