Newsletter

Jeśli chcesz otrzymywać najnowsze informacje na swoją skrzynkę pocztową, być na bieżąco z prawem żywieniowym oraz wiedziedź co możemy Ci zaoferować w ramach szkoleń, przyłącz sie do nas subskrybująć newsletter.

zapisz się >

Aktualności

2017-02-09 powrót

NIK o suplementach diety – Raport i konferencja prasowa

„Rynek suplementów diety wymaga pilnej poprawy regulacji dotyczących tych produktów”

Właśnie zakończyła się konferencja prasowa Prezesa Najwyższej Izby Kontroli (NIK) dotycząca Raportu „Dopuszczanie do obrotu suplementów diety”.

NIK w bardzo dokładny i wszechstronny sposób sprawdził rynek suplementów odnosząc się do:

 • składu (zafałszowań, zanieczyszczeń)
 • poziomu zawartości składników aktywnych w okresie terminu przydatności do spożycia
 • procedury wprowadzania do obrotu
 • kontroli i nadzoru
 • reklamy
 • importu z państw trzecich 

NIK negatywnie ocenił działalność inspekcji nadzorujących m.in. ze względu na:

 • brak systematycznych prac Rady ds. Monitoringu Żywności i Żywienia od 2011 r. a w konsekwencji brak okresowych i perspektywicznych badań monitoringowych dla suplementów diety; Brak aktywności na polu oceny ryzyka skutkujący brakiem analiz prawdopodobieństwa wystąpienia zdarzeń niepożądanych i niebezpiecznych oraz strategii działań zapobiegawczych,
 • wysokość kar pieniężnych nakładanych przez Państwową Inspekcję Sanitarną, które oceniono jako symboliczne,
 • Brak należytej aktywności Zespołu ds. Suplementów Diety będącego organem opiniodawczo doradczym GIS w zakresie suplementów diety,
 • Odmienność rozstrzygania i weryfikacji powiadomień zgłaszanych do GIS,
 • Przypadki niepodejmowania skutecznych działań w ramach funkcjonowania systemu RASFF oraz przy nadzorze nad sprzedażą suplementów diety przez internet.

ZNACZENIE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW

Prezes NIK wskazał na potrzebę podjęcia działań legislacyjnych. Wśród konkretnych zaleceń zostały wymienione:

 • wprowadzenie systemu opłat za notyfikację suplementów diety
 • uregulowanie procedur wycofywania z rynku przez producenta lub dystrybutora suplementów diety
 • wprowadzenie systemu ostrzegania konsumentów przed niezbadanymi suplementami diety znajdującymi się w obrocie
 • wydzielenie w rejestrze GIS kategorii suplementów diety, wobec których podjęto działania weryfikujące z uwagi na wątpliwości, co do jakości zgłoszonych produktów
 • ustalenie zerowego poziomu dla wybranych składników suplementów diety, gdy takie składniki, ze względu na ochronę życia lub zdrowia ludzkiego, uznane zostaną za niebezpieczne
 • zmianę przepisów dotyczących znakowania suplementów diety
 • podwyższenie kar finansowych dla podmiotów wprowadzających do obrotu niebezpieczne lub nielegalne suplementy diety do poziomu
 • w odniesieniu do suplementów diety importowanych do Polski z państw trzecich przyjęcie reguły uzależniającej ich wprowadzenie do obrotu od uprzedniego przedstawienia danych naukowych odnoszących się do jakości i bezpieczeństwa
 • uregulowanie stosowanej przez firmy praktyki „umbrella branding”
 • zakaz reklamowania suplementów diety z wykorzystaniem wizerunku osób ze środowiska medycznego i farmaceutycznego

Dziennikarze poprosili o wskazanie nazw firm, których produkty zostały zakwestionowane w trakcie kontroli NIK.

Apel NIK do Polaków:

 • „nie kierować się reklamą, bo żadna tabletka nie zastąpi zdrowego odżywiania”
 • „kupujmy probiotyki, które są lekami” 

 

W maju odbędą się warsztaty dotyczące poprawności reklam żywności w tym reklam suplementów diety. Warsztaty odbędą się w kinie. Ocenie poprawności przez najlepszych ekspertów i przedstawicieli inspekcji zostanie poddanych 10 reklam. Szczegóły wkrótce!

Reklama żywności w polskich mediach a prawo żywnościowe 

Warsztaty: Ocena 10 reklam z rynku co jest nie tak, co za to grozi i jak być powinno

Subskrybentów NEWSLETTERA IGIFC zainteresowanych otrzymaniem Raportu prosimy o kontakt igifc@igifc.pl