Newsletter

Jeśli chcesz otrzymywać najnowsze informacje na swoją skrzynkę pocztową, być na bieżąco z prawem żywieniowym oraz wiedziedź co możemy Ci zaoferować w ramach szkoleń, przyłącz sie do nas subskrybująć newsletter.

zapisz się >

Aktualności

2017-02-14 powrót

Dodatki do żywności – NOWA WERSJA wytycznych KE dot. kategorii żywności

Dostępna jest już kolejna (IV) wersja Przewodnika Komisji Europejskiej opisującego kategorie żywności, o których jest mowa w Części E Aneksu II do Rozporządzenia 1333/2008 w sprawie dodatków do żywności.

WPROWADZENIE

Przewodnik to dokument roboczy opracowany przez KE i skonsultowany z ekspertami Państw Członkowskich UE. Celem dokumentu jest wsparcie właściwych inspekcji a także firm przemysłu spożywczego w stosowaniu przepisów w sprawie substancji dodatkowych. Ponadto ma służyć wprowadzeniu jednolitego podejścia w zakresie stosowania i kontroli przepisów.

JAKIE ZMIANY

Zmiany w Przewodniku w stosunku do poprzedniej wersji dotyczą m.in.

  • Podkategorii 1.8 Analogi produktów mlecznych, włączając zabielacze do napojów, którą uzupełniono o odniesienie do zabielaczy będących substytutami mleka lub śmietany („non-dairy Creamers”)
  • Wprowadzenia podkategorii kazeinianów spożywczych 1.9 - zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2015/2203 z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie kazein i kazeinianów
  • Podkategorii 5.2 Pozostałe wyroby cukiernicze, w tym pastylki i drażetki odświeżające oddech.

Ważne i praktyczne informacje dotyczące stosowania dodatków w tym informacje o:

  • definicji syropu (jako postaci suplementu diety) i zasad stosowania w nim substancji konserwujących
  • różnicy pomiędzy konserwantami a substancjami konserwującymi
  • zasadach wyliczania max. poziomów dodatków w odniesieniu do żywności, którą należy przygotować zgodnie ze wskazówkami producenta (np. żywność w proszku)
  • znaczeniu przewodnika w sprawie kategorii i czy można się z nim nie zgadzać

oraz wiele innych przedstawimy 6 czerwca, podczas 

VII Letniej Szkoły Prawa Żywnościowego 

SKŁAD – OZNAKOWANIE – KONTROLA żywności

 

Szczegóły  TUTAJ

Tylko do 10 marca możliwość uzyskania rabatu do 25%.

Subskrybenci Newslettera IGIFC zainteresowani otrzymaniem Przewodnika proszeni są o maila na igifc@igifc.pl *.

 

*IGIFC zastrzega sobie prawo nie przesłania Przewodnika bez wskazywania powodu.