Newsletter

Jeśli chcesz otrzymywać najnowsze informacje na swoją skrzynkę pocztową, być na bieżąco z prawem żywieniowym oraz wiedziedź co możemy Ci zaoferować w ramach szkoleń, przyłącz sie do nas subskrybująć newsletter.

zapisz się >

Aktualności

2017-03-16 powrót

Napoje alkoholowe z wykazem składników i wartością odżywczą

13 marca Komisja Europejska przyjęła raport dotyczący obowiązkowej deklaracji wykazu składników i znakowania wartością odżywczą napojów alkoholowych.

Zgodnie z rozporządzeniem 1169/2011 w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności, bez uszczerbku dla innych przepisów unijnych wymagających wykazu składników lub obowiązkowej informacji o wartości odżywczej, te dane nie są obowiązkowe w odniesieniu do napojów o zawartości alkoholu wyższej niż 1,2 % objętościowo. Jednocześnie państwa członkowskie UE mogą, do czasu przyjęcia przepisów unijnych utrzymać w mocy przepisy krajowe dotyczące wymieniania składników w przypadku napojów o zawartości alkoholu wyższej niż 1,2 % objętościowo.

Opublikowany Raport jest, spóźnioną o ponad dwa lata, realizacją obowiązku wynikającego z art. 16 rozporządzenia 1169/2011, zgodnie z którym Komisja powinna sporządzić sprawozdanie odpowiadające na pytanie czy w przypadku napojów alkoholowych należy zrezygnować z wyjątku umożlwiającego niepodawanie wykazu składników oraz wartości energetycznej. Sprawozdaniu powinien towarzyszyć wniosek ustawodawczy.

CO WYNIKA Z RAPORTU?

Konkluzje Raportu wskazują, że nie ma żadnych uzasadnionych podstaw do tego, żeby napoje alkoholowe były objęte wyjątkiem od ww. deklaracji. Komisja podjęła decyzję, że sektor napojów alkoholowych powinien w ciągu roku opracować propozycję samoregulacji określającą sposób podawania składników oraz wartości energetycznej. Ta propozycja, będzie następnie oceniona przez Komisję. Jeśli samoregulacja nie będzie spełniała założeń, Komisja podejmie działania o charakterze legislacyjnym.

ZNACZENIE DLA FIRM BRANŻY SPOŻYWCZEJ

Należy się spodziewać, że w ciągu kilku lat, w oparciu o samoregulację branży lub też w oparciu o nowe przepisy unijne, będą wprowadzone zasady informowania konsumentów o składnikach wykorzystanych do produkcji napojów alkoholowych oraz o ich wartości energetycznej.

Inne aktualności dotyczące prawa żywnościowego:

Laktitol „NOWYM” składnikiem żywności

 

Subskrybentów Newslettera IGIFC zainteresowanych otrzymaniem Raportu prosimy o kontakt igifc@igifc.pl