Newsletter

Jeśli chcesz otrzymywać najnowsze informacje na swoją skrzynkę pocztową, być na bieżąco z prawem żywieniowym oraz wiedziedź co możemy Ci zaoferować w ramach szkoleń, przyłącz sie do nas subskrybująć newsletter.

zapisz się >

Aktualności

2017-05-19 powrót

Rozporządzenie w sprawie suplementów – już jest oczekiwana zmiana przepisów

W Dzienniku Urzędowym z 18 maja zostało opublikowane Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 kwietnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie składu oraz oznakowania suplementów diety.

CZEGO DOTYCZĄ ZMIANY?

SKLAD

  • Do kryteriów czystości dla substancji dozwolonych do stosowania jako źródło witamin i składników mineralnych zastosowanie będą miały unijne przepisy - Rozporządzenie 231/2012 ustanawiające specyfikacje dla dodatków do żywności.
  • Minimalna ilość witamin i składników mineralnych, obecnych w zalecanej do spożycia dziennej porcji wynosić będzie nie mniej niż 15% referencyjnych wartości spożycia, o których mowa w Rozporządzeniu 1169/2011.
  • Zaktualizowany został załącznik określający listę witamin i składników mineralnych wraz z formami chemicznymi, które mogą być stosowane w produkcji suplementów diety

ZNAKOWANIE

  • Podkreślony został fakt, że poza treściami obowiązkowymi na mocy przepisów krajowych w sprawie suplementów zastosowanie mają również wymogi Rozporządzenia 1169/2011.
  • W § 5 ust. 2 pkt 2 wprowadzono istotną zmianę o charakterze redakcyjnym, dotyczącą obowiązku podania na opakowaniu suplementu diety nazwy kategorii substancji odżywczych lub substancji charakteryzujących produkt lub wskazanie charakteru tych substancji (dotychczas: nazwy kategorii składników odżywczych lub substancji charakteryzujących produkt lub wskazanie ich właściwości).

 

ZNACZENIE DLA FIRM:

Większość zmian wprowadzonych rozporządzeniem wynika z przepisów unijnych, dlatego nie powinny być zaskoczeniem dla branży. Kwestia minimalnej ilości witamin i składników mineralnych (15%) była praktykowana przez GIS, a teraz będzie miała również formalne odzwierciedlenie w przepisach krajowych.

Pojawia się jednak pytanie dlaczego w zmienionych przepisach krajowych wymagania dotyczące kryteriów czystości dla witamin i składników mineralnych zostały ograniczone do wymagań Rozporządzenia 231/2012? Dyrektywa 2002/46/WE dotycząca suplementów diety stanowi, iż dla witamin i składników mineralnych, które mogą być stosowane w produkcji suplementów, dla których kryteria czystości nie zostały określone w ustawodawstwie unijnym, do czasu ich przyjęcia, obowiązują kryteria zalecane przez organizacje międzynarodowe, a przepisy krajowe ustalające surowsze kryteria mogą pozostać w mocy. WAŻNE: Rozporządzenie 231/2012 określa specyfikację tylko dla części substancji chemicznych dozwolonych do stosowania w suplementach diety jako źródło witamin czy składników mineralnych.

TERMINY

Suplementy diety wprowadzone na rynek przed dniem wejścia w życie Rozporządzenia Ministra Zdrowia, które nie spełniają nowych wymagań w zakresie składu lub oznakowania mogą być przedmiotem obrotu do czasu upływu terminu ich przydatności do spożycia lub daty minimalnej trwałości.

Opisana nowelizacja nie kończy prac resortu zdrowia w zakresie suplementów. Do końca roku prawdopodobnie poznamy kolejne propozycje dotyczące znakowania, prezentacji, reklamy i wprowadzania do obrotu suplementów diety.