Newsletter

Jeśli chcesz otrzymywać najnowsze informacje na swoją skrzynkę pocztową, być na bieżąco z prawem żywieniowym oraz wiedziedź co możemy Ci zaoferować w ramach szkoleń, przyłącz sie do nas subskrybująć newsletter.

zapisz się >

Aktualności

2017-05-29 powrót

Gazy nośne w preparatach barwnikowych – zmiana przepisów

23 maja zostało opublikowane kolejne rozporządzenie zmieniające treść Załącznika III do Rozporządzenia nr 1333/2008 w sprawie dodatków do żywności, tj. Rozporządzenie Komisji (UE) 2017/874 z dnia 22 maja 2017 r. zmieniające załącznik III do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1333/2008 w odniesieniu do stosowania butanu (E 943a), izobutanu (E 943b) i propanu (E 944) w preparatach barwnikowych (Tekst mający znaczenie dla EOG. )

Butan, izobutan i propan stosowane jako gazy nośne mogą wytworzyć ciśnienie konieczne do wypchnięcia preparatów barwnikowych z rozpylacza w celu uzyskania odpowiedniego jednolitego zabarwienia środków spożywczych.

Powyższe gazy będą mogły, zgodnie z rozporządzeniem, zostać wykorzystane w preparatach barwnikowych z grupy II i III (określonych w części C załącznika II do rozporządzenia (WE) nr 1333/2008) wyłącznie do użytku profesjonalnego. Ograniczenie to związane jest z ryzykiem zapłonu i czasem potrzebnym do obniżenia poziomu ww. gazów poniżej limitu wynoszącego 1 mg/kg.

Rozporządzenie zostało przyjęte pomimo wątpliwości odnośnie opisanego wyżej ograniczenia w stosowaniu zgłaszanych przez Francję i Wielką Brytanię.

Rozporządzenie będzie stosowane od 14 czerwca br.