Newsletter

Jeśli chcesz otrzymywać najnowsze informacje na swoją skrzynkę pocztową, być na bieżąco z prawem żywieniowym oraz wiedziedź co możemy Ci zaoferować w ramach szkoleń, przyłącz sie do nas subskrybująć newsletter.

zapisz się >

Aktualności

2017-10-18 powrót

Bezpieczeństwo skrobi modyfikowanych

WPROWADZENIE

W ostatnich dniach EFSA (Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności) opublikował opinię dotyczącą bezpieczeństwa stosowania skrobi modyfikowanych - dodatków do żywności oznaczonych numerami E: 1404, 1410, 1412, 1413, 1414, 1420, 1411, 1440, 1442, 1450, 1451 i 1452.

Skrobie modyfikowane to skrobie poddane obróbce technologicznej mającej na celu zmianę ich właściwości fizycznych lub chemicznych. Wykorzystywane są powszechnie w przemyśle spożywczym jako nośniki, zagęstniki, stabilizatory lub emulgatory w produktach takich jak np.: budynie, kisiele, fermentowane przetwory mleczne, lody, suplementy diety i żywność specjalnego przeznaczenia medycznego.

Eksperci z EFSA stwierdzili, że ww. dodatki stosowane w żywności powszechnego spożycia nie budzą wątpliwości w zakresie ich bezpieczeństwa dla zdrowia, w szczególności działania genotoksycznego. Ponadto są dobrze tolerowane przez organizm człowieka, a w przewodzie pokarmowym podlegają fermentacji przez mikroflorę jelitową. W związku z tym uznano, że nie ma potrzeby ustalania liczbowego poziomu ADI dla tych substancji (pozostanie jak obecnie limit quantum satis - najmniejsza niezbędna ilość). Niemniej z opinii wynika także, że aktualne dane nie pozwalają w pełni ocenić bezpieczeństwa zastosowania skrobi modyfikowanych w żywności specjalnego przeznaczenia medycznego dla niemowląt i małych dzieci. Rekomendowane jest podjęcie przez Komisję Europejską m.in. następujących działań:

  • rewizja specyfikacji dla skrobi modyfikowanych (w zakresie pozostałości arsenu, ołowiu, rtęci oraz kryteriów mikrobiologicznych)
  • potwierdzenie aktualnego zastosowania E 1452 w suplementach diety
  • zebranie dodatkowych danych w zakresie bezpieczeństwa stosowania skrobi w żywności specjalnego przeznaczenia medycznego dla niemowląt i małych dzieci
  • zebranie danych dotyczących rzeczywistego zakresu i poziomu stosowania ww. skrobi w żywności.

ZNACZENIE DLA FIRM

Wnioski z opinii EFSA odnoszących się do oceny poszczególnych dodatków do żywności mogą mieć wpływ na kształt przepisów prawnych dotyczących stosowania tych substancji w żywności w UE. Na chwilę obecną zakres stosowania skrobi modyfikowanych nie powinien ulec zmianie. W przypadku suplementów diety i żywności specjalnego przeznaczenia medycznego dla niemowląt i małych dzieci oszacowanie zmian możliwe będzie dopiero po uzyskaniu brakujących danych.