Newsletter

Jeśli chcesz otrzymywać najnowsze informacje na swoją skrzynkę pocztową, być na bieżąco z prawem żywieniowym oraz wiedziedź co możemy Ci zaoferować w ramach szkoleń, przyłącz sie do nas subskrybująć newsletter.

zapisz się >

Aktualności

2014-07-28 powrót

Rozporządzenie 1169/2011 - krytyczne głosy w przeddzień stosowania

Już od 13 grudnia br. rozpocznie się stosowanie rozporządzenia PE i Rady nr 1169/2011 w sprawie przekazywania informacji na temat żywności (skrót). Zmiany wynikające z tego aktu prawnego, które branża spożywcza wdraża już od dawna do oznakowania i prezentacji żywności, są liczne. Równie liczne są niestety wątpliwości związane z interpretacją wielu jego zapisów. W obliczu tego faktu coraz częściej w środowiskach eksperckich mówi się o tym, że nie powinno dojść do stosowania rozporządzenia już w grudniu skoro zarówno podmioty branży spożywczej, jak i sami twórcy przepisu mają wątpliwości w tak wielu kwestiach. Prace nad zmianami i aktami wykonawczymi do rozporządzenia 1169/2011 trwają jednak nadal i już wkrótce można spodziewać się zmiany treści przepisów dotyczących m.in.:

definicji „wytworzonych nanomateriałów”
informowania o braku/zmniejszonej zawartości glutenu (akt wykonawczy),
jak też publikacji kolejnej partii tzw. pytań i odpowiedzi Komisji Europejskiej (Q & A).

Zatem pomimo wielu krytycznych głosów nie wydaje się prawdopodobne, aby nie doszło do stosowania nowych wymogów od grudnia br. Także Włochy, które objęły w tym miesiącu przewodnictwo w Radzie UE, deklarują jako jeden z priorytetów umożliwienie rzetelnej dyskusji nad tymi kwestiami wynikającymi z rozporządzenia, które mają bezpośredni wpływ na produkcję żywności.

W dniu 20 października IGI FC organizuje w Warszawie szkolenie pt:  INFORMOWANIE O ŻYWNOŚCI - znakowanie, prezentacja i reklama wg rozporządzenia 1169/2011, KONTROLA. Będzie ono okazją do przedyskutowania bieżących problemów związanych z wdrożeniem rozporządzenia w gronie uczestników, doradców IGI FC oraz przedstawicieli organów urzędowej kontroli żywności (PIS, IJHARS).

Szczegółowe informacje znajdą Państwo w załączniku, zgłoszenia można dokonać na stronie www.igifc.pl w zakładce SZKOLENIA.

Jeśli chcesz dostawać maila z całą treścią AKTUALNOŚCI dokonaj bezpłatnej subskrypcji NEWSLETTERA tutaj