Newsletter

Jeśli chcesz otrzymywać najnowsze informacje na swoją skrzynkę pocztową, być na bieżąco z prawem żywieniowym oraz wiedziedź co możemy Ci zaoferować w ramach szkoleń, przyłącz sie do nas subskrybująć newsletter.

zapisz się >

Aktualności

2014-10-02 powrót

Zmiany w dyrektywie sokowej

W Dzienniku Urzędowym UE opublikowano Rozporządzenie Delegowane Komisji (UE) NR 1040/2014 z dnia 25 .07 br. zmieniające dyrektywę Rady 2001/112/WE odnoszącą się do soków owocowych i niektórych podobnych produktów przeznaczonych do spożycia przez ludzi w celu dostosowania jej załącznika I do postępu technicznego.

Załącznik I Dyrektywy 2001/112/WE zawiera nazwy, definicje wraz z właściwościami produktów. W części II pkt 3 tego załącznika określono dopuszczone procesy obróbki i substancje. Dzięki postępowi technicznemu dostępne są obecnie nowe substancje do klarowania soków. Substancje te to białka roślinne uzyskiwane z pszenicy, grochu lub ziemniaków, które mogą być alternatywą dla obecnie dozwolonej substancji, tj. żelatyny, uzyskiwanej z produktów zwierzęcych.

Rozporządzenie 1040/2014 wprowadza dodatkowy zapis w załączniku I Dyrektywy, a mianowicie w  części dotyczącej dozwolonych procesów  obróbki i substancji w punkcie  3 dodaje się tiret w brzmieniu: „— Białka roślinne uzyskane z pszenicy, grochu i ziemniaków używane do klarowania”.

Ww. zmiany wchodzą w życie trzeciego dnia od publikacji w Dzienniku UE.
 

Jeśli chcesz dostawać maila z całą treścią AKTUALNOŚCI dokonaj bezpłatnej subskrypcji NEWSLETTERA tutaj