Newsletter

Jeśli chcesz otrzymywać najnowsze informacje na swoją skrzynkę pocztową, być na bieżąco z prawem żywieniowym oraz wiedziedź co możemy Ci zaoferować w ramach szkoleń, przyłącz sie do nas subskrybująć newsletter.

zapisz się >

Aktualności

2014-10-17 powrót

Nowa żywność – prace nad projektem rozporządzenia nabierają tempa

Poprzednie próby rewizji aktualnie obowiązujących przepisów (rozporządzenie Nr 258/97), pomimo długotrwałych konsultacji nie zakończyły się pomyślnie. Zagadnienia dotyczące klonowania zwierząt, przez które nie uzyskano porozumienia politycznego w 2013 r. wyłączono z treści aktualnego projektu i objęto go odrębnym wnioskiem ustawodawczym.

Pomimo, iż aktualnie rozpatrywany projekt w dużym stopniu bazuje na elementach uzgodnionych w ramach poprzednich prac legislacyjnych, najprawdopodobniej zgłoszonych zostanie wiele uwag w trzech zasadniczych obszarach nowo projektowanego rozporządzenia, tj. dotyczących definicji nowej żywności, procedury wydawania zezwoleń i ochrony danych.

Według ENVI w dalszym ciągu pozostaje problem wyczerpującego doprecyzowania zakresu przyszłego rozporządzenia w taki sposób, aby zapewnić jednoznaczność i adekwatność tych przepisów mając na uwadze z jednej strony przemysł spożywczy charakteryzujący się wysokim poziomem innowacyjności, z drugiej natomiast zapewnienie wysokiego poziomu ochrony zdrowia człowieka, interesów konsumentów i środowiska naturalnego oraz efektywne funkcjonowanie rynku wewnętrznego.

Nowa żywność - debata

Przyszła debata będzie dotyczyła zatem w głównej mierze definicji „nowej żywności”. Konsultacje z przemysłem i ekspertami dowodzą bowiem, że proponowana definicja jest całkowicie niezadowalająca. Pojawia się wiele opinii, wskazujących, iż nie gwarantuje ona pewności prawnej i nie wyjaśnia w sposób wyczerpujący zakresu nowej żywności.

W projekcie sprawozdania przedstawiono również szereg uwag i propozycji zmian dotyczących przepisów mających na celu usprawnienie procesu autoryzacji nowej żywności i ochrony danych.
Zależnie od postępu prac pierwsze czytanie projektowanego rozporządzenia może nastąpić jeszcze w tym roku. O wszelkich istotnych postępach prac będziemy informować Państwa w kolejnych newsletterach.

Jeśli chcesz dostawać maila z całą treścią AKTUALNOŚCI dokonaj bezpłatnej subskrypcji NEWSLETTERA tutaj