Newsletter

Jeśli chcesz otrzymywać najnowsze informacje na swoją skrzynkę pocztową, być na bieżąco z prawem żywieniowym oraz wiedziedź co możemy Ci zaoferować w ramach szkoleń, przyłącz sie do nas subskrybująć newsletter.

zapisz się >

Aktualności

2014-10-27 powrót

Właściwości FSMP w reklamie – gdzie jest granica?

Przepisy nie zabraniają promowania i reklamy FSMP, należy jednak pamiętać o zapewnieniu zgodności z przepisami obowiązującymi w tym zakresie. W teorii FSMP nie są środkami spożywczymi przeznaczonymi do powszechnego spożycia. To wyjątkowa grupa produktów, której głównym celem jest zapewnienie szczególnego sposobu żywienia pacjentów, który jest znamiennie różny od normalnej diety (np. ze względu na postać, skład lub drogę podaży). W warunkach klinicznych FSMP są stosowane wyłącznie pod nadzorem lekarza lub wykwalifikowanego personelu medycznego, a w przypadku przewlekłych chorób w warunkach domowych po uprzedniej decyzji specjalisty, przez pacjenta lub osoby sprawujące nad nim bezpośrednią opiekę.

Można się zastanowić czy wszystkie reklamy produktów tej kategorii, kierowane do konsumentów są zgodne z ogólnymi zasadami znakowania, prezentacji i reklamy środków spożywczych.

Przepisy dopuszczają upowszechnianie użytecznych informacji i zaleceń dotyczących FSMP kierowanych do osób posiadających kwalifikacje w zakresie medycyny, farmacji lub żywienia. Jednocześnie reklama żywności nie może przypisywać jej właściwości zapobiegania chorobom lub leczenia albo odwoływać się do takich właściwości. Ta reguła ma zastosowanie do wszystkich środków spożywczych, również FSMP.

Wobec powyższego z dużą ostrożnością należy wykorzystywać treści obowiązkowo przekazywane pacjentom w oznakowaniu FSMP (np. dotyczące zastosowania lub właściwości produktu), w przekazach reklamowych kierowanych do przeciętnego konsumenta. W niektórych przypadkach takie informacje mogą być rozumiane przez odbiorców jako sugestia leczniczego działania tych produktów.

Problematyka kwalifikacji środków spożywczych (np. FSMP czy suplement diety), a co za tym idzie sposób ich prezentacji i reklamy, została zauważona na szczeblu instytucji UE, dlatego też podjęto prace nad stosownym przewodnikiem. Dodatkowo zmieniająca się wkrótce legislacja dotycząca żywności dla specjalnych grup konsumentów z pewnością wymusi wiele zmian.

Aby pozostać w zgodzie z obowiązującymi przepisami, reklama FSMP skierowana do konsumenta/pacjenta powinna uwzględniać fakt, że podstawowym przeznaczeniem FSMP jest zapewnienie właściwego odżywiania podczas choroby a niekoniecznie jej leczenie. To trudne zadanie. Dlatego wnikliwa analiza przepisów jest jak zwykle bardzo przydatna w zapewnieniu bezpiecznego funkcjonowania podmiotów na rynku.