Newsletter

Jeśli chcesz otrzymywać najnowsze informacje na swoją skrzynkę pocztową, być na bieżąco z prawem żywieniowym oraz wiedziedź co możemy Ci zaoferować w ramach szkoleń, przyłącz sie do nas subskrybująć newsletter.

zapisz się >

Aktualności

2014-12-12 powrót

Rozporządzenie nr 1169/2011 (FIC) - zmiany dla sektora spożywczego oraz restauracji i firm działających w obszarze gastronomii.

Z dniem 13 grudnia 2014 r. zaczyna obowiązywać rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1169/2011 z dnia 25 października 2011 r. w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności, zmiany rozporządzeń Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1924/2006 i (WE) nr 1925/2006 oraz uchylenia dyrektywy Komisji 87/250/EWG, dyrektywy Rady 90/496/EWG, dyrektywy Komisji 1999/10/WE, dyrektywy 2000/13/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, dyrektyw Komisji 2002/67/WE i 2008/5/WE oraz rozporządzenia Komisji (WE) nr 608/2004.

Rozporządzenie 1169/2011 w sprawie znakowania środków spożywczych

Rozporządzenie 1169/2011 zastąpi szereg ważnych aktów prawnych dotyczących kwestii znakowania środków spożywczych (m.in. dwa krajowe rozporządzenia). Stosowanie tego aktu prawnego oznacza wiele istotnych zmian w treści i wyglądzie etykiet żywności, jak też może skutkować zmianą sposobu jej prezentacji np. na stronach producentów.

Należy także pamiętać, że jutrzejszy dzień jest kluczowy również dla sektora HORECA z uwagi na nowy obowiązek informowania o alergenach obecnych w oferowanych klientom potrawach.

Kogo dotyczy rozporządzenie 1169/2011?

Z pewnością zmiany wynikające z rozporządzenia 1169/2011 dotyczą branżę e-sprzedaży, zrównując prawa konsumentów w zakresie informacji niezależnie od sposobu zakupu środków spożywczych (tj. przy sprzedaży tradycyjnej oraz na odległość - w tym e-sklepy, ale także telezakupy).

Na chwilę obecną warto zwrócić uwagę na kilka aspektów związanych z datą 13 grudnia, w szczególności na fakt, iż:

  • w wyniku środków przejściowych zawartych w rozp. FIC na rynku będą obecne jeszcze przez jakiś czas produkty niezgodne z nowymi wymogami (np. "stare" etykiety) - i stan ten będzie legalny, pod warunkiem właściwej interpretacji art. 54
  • pomimo znajomości nowych obowiązków przez podmioty sprzedające żywność na odległość, nie będzie możliwe w 100% ich wypełnienie w związku z brakiem okresu przejściowego dla art. 14 i jednocześnie ww. środkami przejściowymi dla produktów niezgodnych
  • wątpliwości interpretacyjnych związanych z rozp. FIC jest nadal bardzo dużo, co może utrudniać jednolite stosowanie nowych wymogów we Wspólnocie; na dniach powinno dojść do publikacji kolejnych odpowiedzi KE na pytania branży (tzw. Question & Answers)
  • nadal trwają prace nad aktami wykonawczymi i delegowanymi do tego rozporządzenia, co może wymuszać kolejne zmiany etykiet w przyszłości (warto śledzić stan prac KE).

W praktyce rozpoczęcie stosowania rozporządzenia 1169/2011FIC oznacza także początek kontroli zgodności z jego wymogami, którą będą realizować właściwe organy urzędowej kontroli żywności w Polsce (trzy inspekcje). Ocenią one znajomość nowych wymogów przez podmioty branży spożywczej oraz stopień i poprawność ich wdrożenia.

Zachęcamy do zadawania pytań pod adresm igifc@igifc.pl

Jeśli chcesz dostawać maila z całą treścią AKTUALNOŚCI dokonaj bezpłatnej subskrypcji NEWSLETTERA tutaj