Newsletter

Jeśli chcesz otrzymywać najnowsze informacje na swoją skrzynkę pocztową, być na bieżąco z prawem żywieniowym oraz wiedziedź co możemy Ci zaoferować w ramach szkoleń, przyłącz sie do nas subskrybująć newsletter.

zapisz się >

Aktualności

2014-12-18 powrót

Odstępstwa dla Polski – mięso i produkty mięsne wędzone tradycyjnie

W Dzienniku Urzędowym UE Komisja Europejska opublikowała ROZPORZĄDZENIE NR 1327/2014 z dnia 12 grudnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1881/2006 w odniesieniu do najwyższych dopuszczalnych poziomów wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych (WWA) w mięsie wędzonym tradycyjnie i produktach mięsnych wędzonych tradycyjnie oraz w rybach i produktach rybołówstwa wędzonych tradycyjnie.


W ww. akcie prawnym Komisja powołując się na najnowsze dowody stwierdza, że w szeregu państw członkowskich nie jest możliwe osiągnięcie niższych poziomów WWA mimo najszerszego zastosowania dobrych praktyk wędzarniczych, ponieważ w rzeczonych przypadkach nie ma możliwości zmiany praktyk wędzarniczych bez jednoczesnego spowodowania znacznej zmiany właściwości organoleptycznych żywności. Konsekwencją tego byłoby zniknięcie tego rodzaju wędzonych tradycyjnie produktów z rynku, co spowodowałoby zamknięcie wielu małych i średnich przedsiębiorstw.


W związku z powyższymi konkluzjami Komisja ustanowiła odstępstwo od stosowania obniżonych najwyższych dopuszczalnych poziomów WWA obowiązujących od dnia 1 września 2014 r. przez okres 3 lat, dla niektórych państw członkowskich w odniesieniu do lokalnej produkcji i konsumpcji. Odstępstwo to powinno obejmować ogólnie wszelkie mięsa i produkty mięsne lub ryby i produkty rybołówstwa wędzone, nie określając szczegółowo nazw produktów spożywczych.


Rozporządzenie 1327/2014 wprowadza następujące zmiany w art. 7 rozporządzenia (WE) nr 1881/2006 dodając:

  • ust. 6 – w którym Komisja zezwala na zasadzie odstępstwa od art. 1 Irlandii, Hiszpanii, Chorwacji, Cyprowi, Łotwie, Polsce, Portugalii, Rumunii, Republice Słowackiej, Finlandii, Szwecji oraz Zjednoczonemu Królestwu na wprowadzanie do obrotu na swoich rynkach mięsa wędzonego tradycyjnie i produktów mięsnych wędzonych tradycyjnie, wędzonych na swoim terytorium i przeznaczonych do spożycia na swoim terytorium, wykazujących poziomy WWA wyższe od poziomów określonych w załączniku pkt 6.1.4, o ile produkty te są zgodne z najwyższymi dopuszczalnymi poziomami stosowanymi przed dniem 1 września 2014 r., tj. 5,0 μg/kg w odniesieniu do benzo(a)pirenu oraz 30,0 μg/kg w odniesieniu do sumy benzo(a)pirenu, benzo(a)antracenu, benzo(b)fluorantenu i chryzenu.
  • ust. 7 – w którym Irlandia, Łotwa, Rumunia, Finlandia, Szwecja oraz Zjednoczone Królestwo mogą wprowadzać do obrotu na swoich rynkach ryb i produktów rybołówstwa wędzonych tradycyjnie, wędzonych na swoim terytorium i przeznaczonych do spożycia na swoim terytorium, wykazujących poziomy WWA wyższe od poziomów określonych w załączniku pkt 6.1.5, o ile te wędzone produkty są zgodne z najwyższymi dopuszczalnymi poziomami stosowanymi przed dniem 1 września 2014 r., tj. 5,0 μg/kg w odniesieniu do benzo(a)pirenu oraz 30,0 μg/kg w odniesieniu do sumy benzo(a)pirenu, benzo(a)antracenu, benzo(b)fluorantenu i chryzenu.

Wskazane Państwa na mocy rozporządzenia zobligowane zostały do stałego monitorowania obecności WWA we wskazanych produktach oraz do opracowywania programów mających na celu wprowadzenie dobrych praktyk wędzarniczych.
 

Jeśli chcesz dostawać maila z całą treścią AKTUALNOŚCI dokonaj bezpłatnej subskrypcji NEWSLETTERA tutaj

Zapraszamy do zadawania pytań pod adresem igifc@igifc.pl