Newsletter

Jeśli chcesz otrzymywać najnowsze informacje na swoją skrzynkę pocztową, być na bieżąco z prawem żywieniowym oraz wiedziedź co możemy Ci zaoferować w ramach szkoleń, przyłącz sie do nas subskrybująć newsletter.

zapisz się >

Aktualności

2014-06-03 powrót

Alergeny w żywności i na etykiecie - nowa opinia EFSA w trakcie konsultacji

Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności - EFSA (panel NDA) przekazał do publicznych konsultacji wstępną opinię dotyczącą żywności, alergenów - składników powodujących alergie, deklarowanych obowiązkowo w oznakowaniu środków spożywczych na etykiecie. Została ona przygotowana na wniosek jednego z krajowych urzędów (Food Safety Authority of Ireland) i stanowi aktualizację wcześniejszej opinii w zakresie alergenów, pod kątem obecnego stanu wiedzy. Opinia dotyczy szeregu aspektów, m.in.:

  • występowania alergii w populacji generalnej
  • rodzaju białek wykazujących efekt alergenny
  • wpływu procesów przetwórczych żywności na stopień alergenności
  • metod detekcji alergenów oraz ilości odpowiedzialnej za wystąpienie reakcji alergicznej.

Alergeny w żywności i na etykiecie

Ten bardzo obszerny dokument może okazać się narzędziem przydatnym dla przedsiębiorców branży spożywczej np. do oceny ryzyka związanego z obecnością składników alergennych w żywności wprowadzanej przez nich na rynek (w tym do celów znakowania).

Może być również pomocny w kontekście dyskusji na poziomie UE w związku z wymogami rozporządzenia PE i Rady nr 1169/2011 (np. informowanie o śladowych ilościach alergenów).

Wszelkie uwagi do ww. wstępnej opinii można wnosić do dnia 8 czerwca br. (poprzez stronę internetową EFSA).

O publikacji finalnej wersji opinii będziemy informować poprzez Newsletter IGI FC.