Newsletter

Jeśli chcesz otrzymywać najnowsze informacje na swoją skrzynkę pocztową, być na bieżąco z prawem żywieniowym oraz wiedziedź co możemy Ci zaoferować w ramach szkoleń, przyłącz sie do nas subskrybująć newsletter.

zapisz się >

Aktualności

2015-01-14 powrót

Żywność i żywienie w szkołach – zmiana ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia!

Pierwotny tekst proponowany przez posłów z klubu PSL dotyczył wyeliminowania ze szkół tzw. żywności śmieciowej i z uwagi na swoją konstrukcję wzbudzał wiele kontrowersji w branży spożywczej.

Po licznych konsultacjach ogłoszona Ustawa zakłada, że w jednostkach systemu oświaty takich jak np. przedszkola oraz szkoły dla dzieci i młodzieży:

  • sprzedawane będą wyłącznie wybrane grupy środków spożywczych, które zostaną określone w przepisach rozporządzenia wykonawczego do Ustawy,
  • w ramach żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży w placówkach oświaty, nie będą wykorzystywane środki spożywcze, które nie spełnią przyszłych wymagań przepisów wykonawczych do Ustawy z punktu widzenia wartości odżywczych i/lub zdrowotnych,

dodatkowo

  • zabrania się, w podmiotach, o których mowa powyżej, reklamy oraz promocji polegającej na prowadzeniu działalności zachęcającej do nabywania środków spożywczych innych niż objęte grupami środków spożywczych przeznaczonych do sprzedaży dzieciom i młodzieży w tych jednostkach określonymi w przepisach przyszłego rozporządzenia wykonawczego do Ustawy.

Podmioty, które będą promowały, sprzedawały, reklamowały lub stosowały środki spożywcze nieodpowiadające przyszłym wymaganiom szczegółowym, na mocy Ustawy mogą zostać obciążone karą pieniężną w wysokości od 1.000 do 5.000 złotych.

Ustawa wejdzie w życie już od 1 września 2015 r.

O dalszych pracach nad projektami przepisów wykonawczych Ministra Zdrowia w sprawie grupy środków spożywczych i wymagań jakie musi spełnić żywność przeznaczona do sprzedaży oraz wykorzystywana w żywieniu zbiorowym dzieci i młodzieży w jednostkach systemu oświaty, będziemy informować poprzez newsletter IGI FC.

Jeśli chcesz dostawać maila z całą treścią AKTUALNOŚCI dokonaj bezpłatnej subskrypcji NEWSLETTERA tutaj

Zapraszamy do zadawania pytań pod adresem igifc@igifc.pl