Newsletter

Jeśli chcesz otrzymywać najnowsze informacje na swoją skrzynkę pocztową, być na bieżąco z prawem żywieniowym oraz wiedziedź co możemy Ci zaoferować w ramach szkoleń, przyłącz sie do nas subskrybująć newsletter.

zapisz się >

Aktualności

2015-01-15 powrót

Przyszłość kategorii żywności do kontroli masy ciała - nowa opinia EFSA

Nowe przepisy wprowadzono m.in. ze względu na rosnący w UE problem niewłaściwej kwalifikacji środków spożywczych aktualnie definiowanych jako specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wątpliwości związane z adekwatnością żywieniową wybranych grup produktów, formułowanych w oparciu o przepisy nieuwzględniające najnowszych danych naukowych.

Jedną z kategorii żywności objętej rozporządzeniem Nr 609/2013 są środki spożywcze do kontroli masy ciała. Obowiązujące przepisy dyrektywy Komisji 96/8/WE wdrożone do krajowego rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego wyróżniają dwie grupy takich produktów.

Środki spożywcze prezentowane jako zastępujące posiłek do kontroli masy ciała nie zostały uwzględnione w przepisach rozporządzenia Nr 609/2013. Informacje na temat takiej żywności będą komunikowane wyłącznie w oparciu o przyszłe kryteria jakie zostaną określone na mocy przepisów rozporządzenia Nr 1924/2006 w sprawie oświadczeń żywieniowych i zdrowotnych.

W grupie produktów do kontroli masy ciała objętych rozporządzeniem Nr 609/2013 znajdą się wyłącznie zamienniki całodziennej diety, w tym: produkty stosowane w dietach niskokalorycznych (LCD - Low Calory Diet) - zawierające między 3 360 kJ (800 kcal) a 5 040 kJ (1 200 kcal) oraz produkty stosowane w dietach bardzo niskokalorycznych (VLCD - Very Low Calory Diet) - zawierające na ogół poniżej 3 360 kJ (800 kcal).

Produkty VLCD pomimo praktycznego zastosowania nie były dotychczas usankcjonowane w przepisach wspólnotowych. Biorąc pod uwagę charakter tej żywności, w rozporządzeniu Nr 609/2013 za właściwe uznano ustanowienie dla niej szczegółów w zakresie składu, znakowania, prezentacji i reklamy.

Akty delegowane w tym zakresie powinny zostać przyjęte nie później niż do 20 lipca 2015 r. Istotną rolę w procesie odgrywać będą opinie EFSA, stanowiące podstawy naukowe wszelkich środków przyjmowanych na mocy rozporządzenia 609/2013.

Ze względu na powyższe, kluczowe dla nowych przepisów mogą okazać się konkluzje z opinii Urzędu opublikowanej w dniu 15 stycznia br. w sprawie zasadniczych wymagań dotyczących podstawowego składu środków spożywczych zastępujących całodzienną dietę do kontroli masy ciała.