Newsletter

Jeśli chcesz otrzymywać najnowsze informacje na swoją skrzynkę pocztową, być na bieżąco z prawem żywieniowym oraz wiedziedź co możemy Ci zaoferować w ramach szkoleń, przyłącz sie do nas subskrybująć newsletter.

zapisz się >

Aktualności

2015-01-19 powrót

Przyszłość oświadczeń zdrowotnych dotyczących kofeiny

Dotychczas Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) opublikował dwie pozytywne opinie w sprawie oświadczeń zdrowotnych dotyczących takich właściwości kofeiny jak: wpływ na zwiększenie wydajności, czujności i koncentracji oraz zmniejszenie odczuwanego wysiłku w trakcie ćwiczeń.

Komisja Europejska była już bliska włączenia pięciu nowych treści do wykazu oświadczeń dozwolonych do stosowania jednak w trakcie konsultowanego projektu rozporządzenia, państwa członkowskie wyraziły liczne obawy dotyczące bezpieczeństwa jej spożywania przez różne docelowe grupy populacji. Wątpliwości dotyczyły m.in. ryzyka niekorzystnych skutków zdrowotnych dla płodu przy spożywaniu kofeiny w trakcie ciąży, bądź długotrwałych negatywnych skutków na układ krążenia u osób dorosłych, dzieci i młodzieży oraz sportowców.

W trakcie jednego z posiedzeń Stałego Komitetu ds. Łańcucha Żywnościowego i Zdrowia Zwierząt, Komisja uznała, że obawy są zasadne i wymagają przedstawienia kolejnej opinii naukowej przez Urząd, stąd decyzję rozstrzygającą w sprawie oświadczeń dotyczących kofeiny odłożono w czasie.

15 stycznia 2015 r. EFSA opublikował wstępne ustalenia i rozpoczął konsultacje społeczne w sprawie projektu opinii naukowej dotyczącej bezpieczeństwa kofeiny. Kluczowe wnioski EFSA są następujące:

  • pojedyncze dawki kofeiny w ilości 200 mg do 400 mg na dzień nie budzą obaw dotyczących bezpieczeństwa dla zdrowia osób dorosłych;
  • pojedyncze dawki kofeiny w ilości 200 mg nie budzą obaw dotyczących bezpieczeństwa osób dorosłych (18-65 lat), także wtedy, gdy spożywane są mniej niż dwie godziny przed intensywnym wysiłkiem fizycznym;
  • mało prawdopodobny wydaje się fakt, że kofeina oddziałuje niekorzystnie z innymi składnikami tzw. "napojów energetyzujących" np. tauryną, D-glucurono-γ-laktonem, czy też z alkoholem;
  • w przypadku kobiet w ciąży spożycie kofeiny w ilości do 200 mg na dobę nie budzi obaw dotyczących bezpieczeństwa dla płodu;
  • uznano, że w przypadku dzieci (3-10 lat) i młodzieży (10-18 lat), dzienne spożycie 3 mg kofeiny na kg masy ciała wydaje się bezpieczne;
  • stwierdzono również, że pojedyncze dawki kofeiny (100 mg) mogą zwiększyć czas potrzebny do zaśnięcia i skrócić czas snu u niektórych osób dorosłych.

Konsultacje będę prowadzone do 15 marca 2015 r. EFSA planuje spotkanie zainteresowanych stron w celu wyjaśnienia i omówienia aktualnego projektu opinii. Szczegóły zostaną ogłoszone wkrótce na stronie internetowej Urzędu. Pisemne uwagi dotyczące projektu opinii mogą być zgłaszane wyłącznie z wykorzystaniem elektronicznych formularzy stosowanych przez EFSA.

Wyniki prac i ostateczny kształt opinii EFSA będą miały istotny wpływ na dalszy los oświadczeń zdrowotnych dotyczących kofeiny jak również mogą wpłynąć w przyszłości na ocenę bezpieczeństwa produktów spożywczych przez właściwe organy urzędowej kontroli żywności.

O dalszych etapach prac związanych z oświadczeniami zdrowotnymi będziemy informować Państwa na bieżąco za pośrednictwem naszego newslettera.

Osoby zainteresowane udostępnionymi dokumentami przez EFSA prosimy o kontakt z biurem (igifc@igifc.pl).