Newsletter

Jeśli chcesz otrzymywać najnowsze informacje na swoją skrzynkę pocztową, być na bieżąco z prawem żywieniowym oraz wiedziedź co możemy Ci zaoferować w ramach szkoleń, przyłącz sie do nas subskrybująć newsletter.

zapisz się >

Aktualności

2015-02-10 powrót

Substancje dodatkowe - planowane zmiany w przepisach i nowe przewodniki

Wkrótce zostaną opublikowane kolejne zmiany obecnie stosowanych przepisów.

Podstawą do określenia możliwości stosowania substancji dodatkowej jest właściwe przypisanie jej do kategorii żywności. Komisja Europejska opracowała przewodnik opisujący kategorie wraz z przykładami produktów, które w danej kategorii należy uwzględnić. Obecnie na szczeblu instytucji unijnych dyskutowane są pomysły dotyczące zmian w kategoriach żywności ustalonych załącznikiem II do rozporządzenia 1333/2008.
W szczególności dyskutowana jest kategoria 17 (suplementy).

Ponadto, trwają prace mające na celu zmiany w zakresie nazewnictwa substancji dodatkowych. Projekt rozporządzenia Komisji zmieniający rozporządzenie 1129/2011 (załącznik II do rozporządzenia 1333/2008) przewiduje alternatywne stosowanie (z pewnymi wyjątkami) nazw substancji dodatkowych określonych w rozporządzeniu Komisji 231/2012 (specyfikacje dla dodatków do żywności).

Do połowy 2015 roku planowany jest też koniec prac nad wytycznymi Komisji dotyczącymi zasady,
o której mówi art. 18 rozporządzenia 1333/2008 czyli „zasady przenoszenia”(ang. carry - over principle). Wytyczne opracowywane są przez służby Komisji Europejskiej i konsultowane z ekspertami z państw członkowskich oraz zainteresowanymi stronami.

Jakie są konsekwencje zastosowania substancji dodatkowej w produkcie należącym do kategorii, w której ta substancja nie powinna być użyta?

Które substancje konserwujące mogą być stosowane w syropach?

Jakie będą nowe zasady nazewnictwa dodatków i jaki wpływ na ich znakowanie ma rozporządzenie 1169/2011?

W jaki sposób zmienią się kategorie żywności?

Jak wnioskować o rozszerzone zastosowanie substancji dodatkowej?

Zasada przenoszenia - jak ją stosować?

Na powyższe pytania odpowiemy podczas V Letniej Szkoły Prawa Żywnościowego - SKŁAD OZNAKOWANIE KONTROLA ŻYWNOŚCI na specjalnie przeznaczonych na te zagadnienia dwóch warsztatach. V LSPŻ odbędzie się w dniach 26-28 maja 2015 r.

Uczestnicy V LSPŻ otrzymają przewodnik dot. zasady przenoszenia w POLSKIEJ WERSJI JĘZYKOWEJ.

Tylko do 6 marca możliwość uzyskania rabatu do 27%