Newsletter

Jeśli chcesz otrzymywać najnowsze informacje na swoją skrzynkę pocztową, być na bieżąco z prawem żywieniowym oraz wiedziedź co możemy Ci zaoferować w ramach szkoleń, przyłącz sie do nas subskrybująć newsletter.

zapisz się >

Aktualności

2015-02-16 powrót

Wytyczne EFSA w sprawie autoryzacji oświadczeń zdrowotnych

Konkluzje opinii EFSA w większości przypadków wskazywały takie błędy we wnioskach jak:

  • nieadekwatne metody badawcze (metodyka, grupa badanych, niewłaściwe biomarkery),
  • brak wyczerpującego scharakteryzowania składnika będącego przedmiotem oświadczenia (np. brak identyfikacji szczepów, stosowanie mikroorganizmów niezdeponowanych w renomowanych międzynarodowych kolekcjach), czy też
  • brak lub błędne (niespecyficzne) zdefiniowanie korzystnego efektu dla zdrowia np.: „naturalna ochrona”, „prawidłowe trawienie”, „zdrowa mikroflora”, itp.

W ubiegłym tygodniu EFSA opublikował projekt wytycznych do wymagań naukowych dla oświadczeń zdrowotnych, dotyczących zdrowia układu pokarmowego (żołądek, jelita) i odpornościowego, w tym ochrony przed mikroorganizmami patogennymi.

Projekt wytycznych poza uzupełnieniem dotychczasowego przewodnika, zawiera również komentarze i odpowiedzi na pytania nadesłane przez przedstawicieli sektora spożywczego i niezależnych organizacji pozarządowych zrzeszających producentów żywności.

Aktualny format wytycznych EFSA uwzględnia doświadczenia z ostatniej oceny aplikacji zgłoszonych na mocy rozporządzenia 1924/2006, niemniej jednak nie oznacza to złagodzenia dotychczasowego podejścia EFSA do sposobu oceny dowodów na istnienie związku przyczynowo-skutkowego pomiędzy spożyciem określonego składnika, a deklarowanym efektem dla zdrowia.

Jak podkreślają Autorzy wytyczne mają na celu scharakteryzowanie najczęstszych błędów i wskazanie jakie informacje i w jaki sposób powinny zostać udokumentowane we wniosku aby zwiększyć szansę na uzyskanie pozytywnych opinii w przyszłości.

Zainteresowane strony mogą zgłaszać uwagi do projektu do 23 marca 2015 r.