Newsletter

Jeśli chcesz otrzymywać najnowsze informacje na swoją skrzynkę pocztową, być na bieżąco z prawem żywieniowym oraz wiedziedź co możemy Ci zaoferować w ramach szkoleń, przyłącz sie do nas subskrybująć newsletter.

zapisz się >

Aktualności

2015-04-28 powrót

Roślinne suplementy diety - nowości i kwestie problemowe

Ze względu na problematykę zagadnienia, państwa członkowskie samodzielnie podejmują własne inicjatywy mające na celu ustanowienie krajowych zasad dotyczących stosowania w suplementach diety składników innych niż witaminy i minerały, np.: składniki roślinne, grzyby, aminokwasy, nukleotydy, enzymy, kwasy tłuszczowe i wiele innych.

Każda propozycja nowej regulacji prawnej w tym zakresie stanowiąca przepis techniczny musi być notyfikowana na poziomie wspólnotowym. W historii mieliśmy już przykłady wielu negatywnych opinii Komisji w sprawie nowo proponowanych rozwiązań legislacyjnych np. dotyczących dozwolonych lub zabronionych wykazów składników roślinnych.

W pierwszym kwartale tego roku Belgia i Rumunia notyfikowały do Komisji projekty nowych przepisów dotyczących stosowania składników roślinnych w żywności - w tym wykorzystywanych w suplementach diety.

Pierwsza z propozycji stanowi wypadkową rekomendacji z projektu PLANT LIBRA - Plant Level of Intake, Benefit and Risk Assessment, współpracy z Francją i Włochami jaka wywiązała się w trakcie tego projektu (BELFRIT) oraz rekomendacji krajowych.

Drugi ze świeżo notyfikowanych przepisów to projekt rumuński, regulujący najważniejsze aspekty dotyczące zasad wprowadzania na rynek m.in. roślinnych suplementów diety. Propozycja obejmuje m.in.: rodzaje i gatunki roślin oraz ich przetwory, które nie są dopuszczone do stosowania w suplementach diety; gatunki glonów, porostów i grzybów dopuszczonych do stosowania; oraz gatunki roślin o limitowanym zastosowaniu w suplementach diety.

Pozostałe ważne inicjatywny legislacyjne dotyczące nie tylko roślinnych suplementów diety z jakimi mieliśmy do czynienia w ostatnim czasie dokonały się m.in.: we Włoszech, Francji oraz na Litwie.

Bardziej aktywne kraje zachęcają pozostałe państwa członkowskie do podobnych inicjatywy ustawodawczych w celu zharmonizowania zasad dotyczących stosowania składników roślinnych i zmniejszania przeszkód w swobodnym przepływie towarów.

Pomimo braku formalnego projektu prawnego liczne zmiany w podejściu do oceny roślinnych suplementów diety zauważalne są również w Polsce. Pierwotnie restrykcyjne podejście urzędów krajowych uległo znacznej poprawie jednak nadal pozostaje wiele kwestii problemowych.

Podczas najbliższego szkolenia pt.: „PROJEKTOWANIE SUPLEMENTÓW DIETY”, w dniach 18-19 czerwca 2015 r. w Hotelu NARVIL CONFERENCE & SPA w Serocku k/Warszawy, przedstawimy m.in.:

  • jakie kryteria w ocenie roślinnych suplementów diety aktualnie stosuje GIS,
  • w jaki sposób można dokumentować bezpieczeństwo składników w postępowaniu wyjaśniającym, oraz
  • czy i w jakim zakresie inspekcje kontrolujące korzystają z wyników pracy innych państw członkowskich

Szczegółowe informacje znajdują się na naszej stronie www.igifc.pl w zakładce SZKOLENIA.

Mamy ostatnie wolne miejsca - tylko do 15 maja obowiązuje dodatkowy rabat w wysokości 10%.

Zapraszamy do udziału!