Newsletter

Jeśli chcesz otrzymywać najnowsze informacje na swoją skrzynkę pocztową, być na bieżąco z prawem żywieniowym oraz wiedziedź co możemy Ci zaoferować w ramach szkoleń, przyłącz sie do nas subskrybująć newsletter.

zapisz się >

Aktualności

2015-04-30 powrót

Nazewnictwo dodatków do żywności

Zgodnie z przepisami rozporządzenia PEiR (UE) Nr 1169/2011 w etykietowaniu żywności dodatki powinny być oznaczone w pierwszej kolejności nazwą kategorii (funkcja technologiczna), po której podana jest nazwa szczegółowa dodatku lub, jeśli jest to właściwe, numer E.

Z codziennej praktyki doradczej IGI Food Consulting wynika, że ww. przepis rozporządzenia był odmiennie interpretowany nie tylko wśród krajowych przedsiębiorców i inspektorów kontrolujących etykiety ale również w innych państwach członkowskich UE.

W celu usystematyzowania i ujednolicenia wybranych kwestii problemowych Komisja UE w dniu 24 kwietnia br., przyjęła rozporządzenie Nr 2015/647 w sprawie zmiany i sprostowania załączników II i III do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 1333/2008.

Zgodnie z załącznikiem I do ww. rozporządzenia, w części dotyczącej nazewnictwa dodatków przyjęto, iż od dnia wejścia w życie nowych przepisów:

  • (alternatywnie) zezwala się na stosowanie bardziej szczegółowych numerów E i nazw dodatków wymienionych w rozporządzeniu Komisji (UE) Nr 231/2012, z wyłączeniem synonimów, jeśli dane dodatki do żywności rzeczywiście dodano do określonych środków spożywczych.

Rozporządzenie wejdzie w życie dwudziestego dnia od opublikowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej oraz będzie bezpośrednio obligatoryjne dla wszystkich państw członkowskich.

Wprawdzie powyższa zmiana nie będzie miała istotnego znaczenia dla przedsiębiorców stosujących dodatek powszechnie nazywany w branży stearynianem magnezu, niemniej jednak wydaje się, że dzięki publikacji tego przepisu podczas przygotowywania etykiet nowych produktów będziemy mieli o jedną kwestię problemową mniej.

O tych i wielu innych zagadnieniach będziemy dyskutować podczas najbliższych warsztatów szkoleniowych pt.: „Projektowanie Suplementów Diety”, na które serdecznie zapraszamy w dniach 18-19 czerwca 2015 r. Program ramowy i informacje organizacyjne dostępne są w załączeniu oraz na naszej stronie internetowej.