Newsletter

Jeśli chcesz otrzymywać najnowsze informacje na swoją skrzynkę pocztową, być na bieżąco z prawem żywieniowym oraz wiedziedź co możemy Ci zaoferować w ramach szkoleń, przyłącz sie do nas subskrybująć newsletter.

zapisz się >

Aktualności

2015-05-04 powrót

Największa transza Decyzji zezwalających na stosowanie GMO

Komisja UE wydała 19 decyzji wykonawczych, zezwalających na wprowadzenie do obrotu m.in. :

  • produktów zawierających genetycznie zmodyfikowaną kukurydzę MON 87460 (MON 8746Ø-4), składających się z niej lub z niej wyprodukowanych;
  • zmodyfikowanej genetycznie kukurydzy NK603 (MON-ØØ6Ø3-6) i odnawiająca dopuszczenie istniejących produktów z kukurydzy NK603 (MON-ØØ6Ø3-6);
  • zmodyfikowanej genetycznie bawełny MON 15985 (MON-15985-7);
  • produktów zawierających genetycznie zmodyfikowany rzepak MON 88302 (MON-883Ø2-9), składających się z niego lub z niego wyprodukowanych;
  • produktów zawierających genetycznie zmodyfikowaną bawełnę MON 88913 (MON-88913-8), składających się z niej lub z niej wyprodukowanych...

W liście uznanych produktów znajdziemy blisko 17 rodzajów kukurydzy, soi, bawełny i rzepaku GMO stosowanych w żywności i paszy.

We wszystkich decyzjach Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA)  uznał, że analiza poziomego transferu genów ze zmodyfikowanych genetycznie produktów nie wskazuje na istnienie ryzyka dla zdrowia ludzi, zwierząt bądź środowiska w kontekście zamierzonych zastosowań tych produktów. Każdemu produktowi, który otrzymał zezwolenie przypisano unikalny identyfikator, zgodnie z rozporządzeniem Komisji (WE) nr 65/2004. Wymienione decyzje zawierają opis i jego specyfikę, zasady dotyczące etykietowania, plany monitorowania itp. Należy podkreślić, że zezwolenia te dotyczą tylko importu i sprzedaży na terenie krajów Unii Europejskiej.

10 decyzji to nowe zezwolenia na import GMO, a pozostałe to zezwolenia wznowione, które zostały wydane na 10 lat. Pomimo głosów krytyki i braku jednomyślności 19 decyzji zostało zatwierdzonych przez Komisję UE. Za pośrednictwem naszego newslettera informowaliśmy Państwa o nowym projekcie, który ułatwi P.Cz. podejmowanie indywidualnych decyzji w sprawie wprowadzania GMO na swój rynek.

Osoby zainteresowane otrzymaniem ww. decyzji prosimy o kontakt z biurem igifc@igifc.pl