Newsletter

Jeśli chcesz otrzymywać najnowsze informacje na swoją skrzynkę pocztową, być na bieżąco z prawem żywieniowym oraz wiedziedź co możemy Ci zaoferować w ramach szkoleń, przyłącz sie do nas subskrybująć newsletter.

zapisz się >

Aktualności

2015-06-16 powrót

Sąd potwierdził Status quo rozporządzenia Nr 432/2012

W dniu 12 czerwca 2015 r. ogłoszono wyrok w sprawie pozwu producentów branży spożywczej (Anglia, Holandia, Włochy) przeciwko Komisji UE, dotyczący stwierdzenia:

  • nieważności rozporządzenia Komisji (UE) Nr 432/2012 i rzekomej decyzji ustanawiającej wykaz tzw. „nierozpatrzonych oświadczeń zdrowotnych”; oraz
  • niemożności właściwego stosowania rozporządzenia Nr 1924/2006.

Zasadnicze zarzuty skarżących dotyczyły, m.in.:

  • nieuprawnionego podziału postępowania w sprawie dopuszczenia oświadczeń zdrowotnych na kilka etapów oraz naruszenie zasady równego traktowania podmiotów, poprzez umożliwienie dalszego stosowania wybranej części oświadczeń o niezakończonym procesie oceny; a także
  • przyjęcia błędnych zasad przy sporządzaniu wykazu dozwolonych oświadczeń, m.in. przez naruszenie zasady pewności prawa przez EFSA w odniesieniu do kryteriów oceny naukowej (zbyt duży nacisk na rolę charakterystyki żywności i wysokie wymagania względem dowodów naukowych oraz przecenienie roli związku przyczynowo-skutkowego).

Sąd ku niezadowoleniu skarżących orzekł, że skarga w części zasługuje na oddalenie, a w części zostaje odrzucona. Jak podkreślono w orzeczeniu:

  • nie potwierdzono aby Komisja dopuściła się jakiegokolwiek oczywistego błędu podejmując decyzję o podziale postępowania, w sprawie dopuszczenia oświadczeń zdrowotnych na kilka etapów;
  • stwierdzenie nieważności wykazu nierozpatrzonych oświadczeń uznano za niedopuszczalne;
  • przy stosowaniu oświadczeń zdrowotnych, dla których proces rozpatrzenia zawieszono, zastosowanie znajduje ten sam reżim prawny, obowiązujący przed publikacją rozporządzenia Nr 432/2012;
  • nie potwierdzono zastrzeżeń dotyczących braku jasności stosowania rozporządzenia Nr 1924/2006, uznając, iż ramy prawne mające zastosowanie do oświadczeń zdrowotnych były jasne, a ich konsekwencje przewidywalne dla podmiotów branży spożywczej.

Stowarzyszenie HFMA (Health Food Manufacturer’s Assocciation), będące stroną postępowania oceniło wyrok jako rozczarowujący, zarówno z punktu widzenia przemysłu jak i konsumentów, ze względu na brak woli do właściwego rozpoznania problemu i podjęcia rozwiązań służących naprawie wadliwego sposobu wdrażania przepisów dotyczących oświadczeń zdrowotnych.

Wyrok w sprawie T-296/12 nie wprowadził oczekiwanej przez producentów rewolucji w przepisach dotyczących oświadczeń. Zmiany w prawie żywnościowym z pewnością pojawią się jako efekt prowadzonego obecnie przez Komisję Europejską programu oceny skuteczności obowiązujących przepisów czyli  REFIT: 'Regulatory Fitness and Performance Programme. O wynikach prac i propozycjach zmian w prawodawstwie żywnościowym będziemy informować w Newsletterze IGIFC.