Newsletter

Jeśli chcesz otrzymywać najnowsze informacje na swoją skrzynkę pocztową, być na bieżąco z prawem żywieniowym oraz wiedziedź co możemy Ci zaoferować w ramach szkoleń, przyłącz sie do nas subskrybująć newsletter.

zapisz się >

Aktualności

2015-06-22 powrót

Żywność w sklepikach szkolnych - projekt rozporządzenia

Zmianą do ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia z 28 listopada 2014 r. wprowadzone zostały ogólne zasady dotyczące:

  • zasad sprzedaży, reklamy i promocji środków spożywczych oraz
  • wymagań w zakresie żywienia dzieci i młodzieży w ramach żywienia zbiorowego.

W zeszłym tygodniu wykonane zostały kolejne kroki legislacyjne służące realizacji wytyczonych wcześniej celów. A mianowicie, 19 czerwca 2015 r. został opublikowany projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie grup środków spożywczych przeznaczonych do sprzedaży dzieciom i młodzieży w jednostkach systemu oświaty oraz wymagań, jakie muszą spełniać środki spożywcze stosowane w ramach żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży w tych jednostkach.

W obszernym uzasadnieniu do projektowanego rozporządzenia resort zdrowia przedstawił szczegóły dotyczące aktualnej sytuacji w zakresie żywienia dzieci i młodzieży w Polsce, która determinuje podjęcie tej inicjatywy legislacyjnej. Zasadniczym celem projektowanego rozporządzenia, które ma wejść w życie z dniem 1 września 2015 roku jest wzmocnienie ochrony zdrowia dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym poprzez ograniczenie dostępu na terenie przedszkoli, szkół i placówek opiekuńczo-wychowawczych do środków spożywczych zawierających znaczne ilości składników niezalecanych dla ich rozwoju.

Projekt już został przekazany do przeszło 80 instytucji krajowych w ramach konsultacji publicznych. Uwagi, komentarze i opinie w sprawie projektowanego rozporządzenia można zgłaszać w terminie do dnia 20 lipca 2015 roku.

Przy tej okazji przypomnijmy, że od grudnia zeszłego roku branża HORECA zobowiązana jest do przestrzegania nowych wymagań związanych z informacją na temat zawartości alergenów w oferowanej do sprzedaży żywności. W przypadku pytań dotyczących wdrażania nowych wymagań oraz projektowanych zmian prawnych prosimy o kontakt z biurem IGIFC igifc@igifc.pl .