Newsletter

Jeśli chcesz otrzymywać najnowsze informacje na swoją skrzynkę pocztową, być na bieżąco z prawem żywieniowym oraz wiedziedź co możemy Ci zaoferować w ramach szkoleń, przyłącz sie do nas subskrybująć newsletter.

zapisz się >

Aktualności

2015-10-29 powrót

UOKIK kontroluje reklamy suplementów diety

315 firm już dostało lub dostanie w najbliższych dniach pismo Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKIK) dotyczące reklamy suplementów diety niezgodnej z przepisami.
 
List jest jednym z etapów realizacji wspólnego przedsięwzięcia UOKIK i Państwowej Inspekcji Sanitarnej (PIS), którego celem jest zwrócenie uwagi producentom i dystrybutorom suplementów diety na reklamy, w których prezentują swoje produkty.

Prezes UOKIK przypomniał, że reklama suplementów diety nie może zawierać treści, które: 

 • Przypisują suplementom właściwości lecznicze
 • Przedstawiają stan faktyczny rzeczy w sposób, który może wprowadzać konsumenta w błąd
 • Sugerują, że SD stanowią niezbędny element codziennej diety, będący remedium na liczne dolegliwości i potrzeby
 • Wykorzystują stereotypy
 • Wzbudzają lęk
 • Obiecują szybkie osiągnięcie celu
 • Wykorzystują niewiedzę, nieświadomość, brak doświadczenia klientów, nadużywają zaufania odbiorców,
 • Odwołują się do konieczności zaspokojenia a przy ich użyciu podstawowych potrzeb człowieka – fizjologicznych, bezpieczeństwa, potrzeby afiliacji (np. potrzebę rodzica do zapewnienia dziecku bezpiecznego dzieciństwa i prawidłowych warunków rozwoju, także zabezpieczenia przed chorobami)
 • Wykorzystują dualizm produktowy – korzystają z faktu istnienia pod tą samą lub zbliżoną nazwą zarówno produktu leczniczego jak i suplementu diety,
 • Nie ostrzegają o możliwych negatywnych skutkach stosowania preparatu.
 • Wprowadzają w błąd co do właściwości reklamowanego produktu (np. syrop na różne rodzaje kaszlu)

 

W piśmie nie są wskazane konkretne reklamy i nieprawidłowości. Zatem każdy adresat listu musi zweryfikować wszystkie formy reklamy i treści w nich zawarte, aby zidentyfikować niepożądane treści i wdrożyć rozwiązania służące ich eliminacji.

Przedsiębiorcy mają miesiąc na przedłożenie odpowiedzi do UOKIK i poinformowanie Urzędu o tym jakie działania zostały przez nich podjęte w celu zapewnienia, że reklamy suplementów diety nie zawierają zakazanych treści. Działania o charakterze samoregulacyjnym mogą pozwolić na uniknięcie interwencji o charakterze władczym.

Inicjatywa UOKIK i PIS przewiduje również działania edukacyjne dla konsumentów związane z uświadamianiem różnic pomiędzy suplementami diety a produktami leczniczymi.