Newsletter

Jeśli chcesz otrzymywać najnowsze informacje na swoją skrzynkę pocztową, być na bieżąco z prawem żywieniowym oraz wiedziedź co możemy Ci zaoferować w ramach szkoleń, przyłącz sie do nas subskrybująć newsletter.

zapisz się >

Aktualności

2015-11-30 powrót

Przewodnik EFSA do oceny FSMP opublikowany

 

26 listopada br. EFSA opublikował przewodnik naukowo - techniczny, który pomoże Komisji Europejskiej w zakończeniu prac legislacyjnych dotyczących środków spożywczych specjalnego przeznaczenia medycznego (z ang. FSMP - food for special medical purposes).

Publikacja przewodnika przybliża nas do dużych zmian dotyczących żywności przeznaczonej dla specjalnych grup konsumentów (z ang. FSG – Food for Specific Groups). Wniosek Komisji do EFSA o wydanie wytycznych został sformułowany po tym jak państwa członkowskie UE zaczęły mieć liczne wątpliwości dotyczące coraz większej liczby produktów sprzedawanych jako FSMP.

Ujednolicone podejście dot.  kwalifikacji ma na celu zapobieganie różnicom interpretacyjnym np. w sytuacjach kiedy ten sam środek spożywczych jest wprowadzany do obrotu w niektórych Państwach Członkowskich jako suplement diety  a w innych równocześnie jako FSMP.

Przewodnik EFSA wyodrębnia sześć kluczowych obszarów służących ocenie kwalifikacji od danych administracyjnych i technicznych poprzez informacje o profilu odżywczym produktu, po charakterystykę docelowej populacji pacjentów, chorób i zaburzeń w stanie zdrowia wymagających postępowania dietetycznego, które ma zapewnić określony produkt.

Co ważne dossier ocenianego produktu będzie musiało dostarczyć rzetelnych dowodów uzasadniających, dlaczego zastosowanie konkretnego produktu jest konieczne, bardziej praktyczne i bezpieczne lub bardziej skuteczne w postępowaniu dietetycznym u określonych pacjentów aniżeli wyłączne lub częściowe żywienie pacjentów w tradycyjny sposób lub poprzez modyfikacje normalnej diety (obejmujące stosowanie normalnych środków spożywczych, żywność wzbogacaną i/ lub suplementy diety).

Przewodnik będzie w przyszłości uzupełnieniem nowych przepisów jednak to nie koniec prac EFSA w tym zakresie. Jeżeli po 20 lipca 2016 r. Komisja Europejska zdecyduje się interweniować w spornych lub wątpliwych przypadkach, Urząd może na jej wniosek prowadzić ocenę dotyczącą zasadności i rzetelności kwalifikacji określonego produktu lub grupy produktów prezentowanych jako FSMP.