Newsletter

Jeśli chcesz otrzymywać najnowsze informacje na swoją skrzynkę pocztową, być na bieżąco z prawem żywieniowym oraz wiedziedź co możemy Ci zaoferować w ramach szkoleń, przyłącz sie do nas subskrybująć newsletter.

zapisz się >

Aktualności

2016-01-14 powrót

Zmiany w prawie żywnościowym w 2016 r.

Rok 2016 będzie bardzo bogaty w zmiany prawne istotne dla firm spożywczych. Poniżej przypominamy o najważniejszych z nich.

  • od 13 grudnia 2016 r. stosowany będzie wymóg podawania obowiązkowej informacji na temat wartości odżywczej na zasadach określonych w Rozporządzeniu 1169/2011;
  • od 20 lipca 2016 r. będzie stosowane Rozporządzenie 609/2013 (FSG) w sprawie żywności przeznaczonej dla niemowląt i małych dzieci oraz żywności specjalnego przeznaczenia medycznego i środków spożywczych zastępujących całodzienną dietę, do kontroli masy ciała. (niektóre grupy żywności specjalnego przeznaczenia m.in. tzw. żywność dla sportowców, oraz żywność zastępująca posiłki będą musiały zmienić dotychczasowe kategorie)
  • od 20 lipca 2016 r. stosowane będzie Rozporządzenie 828/2014 z dnia 30 lipca 2014 r. w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat nieobecności lub zmniejszonej zawartości glutenu w żywności.

Branża suplementów diety będzie musiała zapewne dostosować wkrótce swoje produkty do zmian wprowadzonych (aktualizowanym obecnie) rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie składu i oznakowania suplementów diety. Będą one dotyczyły:

  • kryteriów czystości odnoszących się do witamin i składników mineralnych;
  • minimalnych poziomów zawartości witamin i składników mineralnych w zalecanej do spożycia dziennej porcji suplementu diety;
  • znakowania informacją dotyczącą charakteru substancji obecnych w suplemencie diety;

Ewentualne uwagi do projektu rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie składu oraz oznakowania suplementów diety można zgłaszać do 5 lutego br. na adres: sekretariat.pr@gis.gov.pl

Ponadto, rok 2016 to także nowości w przepisach unijnych, w tym:

  • zmiana rozporządzenia 1333/2008 w sprawie wykazu dodatków dozwolonych do stosowania w kategorii suplementów diety,
  • publikacja aktów delegowanych do rozporządzenia 609/2013 w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących składu, znakowania i reklamy żywności przeznaczonej dla niemowląt i małych dzieci oraz żywności specjalnego przeznaczenia medycznego i środków spożywczych zastępujących całodzienną dietę, do kontroli masy ciała.

Czekamy również na wyniki tzw. Fitness Check ogólnego prawa żywnościowego, czyli sprawdzenia efektywności i zasadności przepisów rozporządzenia 178/2002. Wyniki, które mają być opublikowane w pierwszej połowie br. wskażą kierunki przyszłych zmian w prawie żywnościowym. Będą one dotyczyły tak kluczowych kwestii jak kryteria kwalifikacji produktu jako żywności niebezpiecznej oraz zarządzania ryzykiem w przypadku stwierdzenia, że żywność jest niebezpieczna.

Na rok 2016 zaplanowane są także prace związane z oceną efektywności i zasadności wybranych przepisów rozporządzenia 1924/2006. Wyniki prac mają odpowiedzieć na pytanie co dalej z profilami oraz oświadczeniami dla składników roślinnych.

Trwają prace nad porozumieniem handlowym: „Transatlantyckie Partnerstwo w dziedzinie Handlu i Inwestycji”. TTIP będzie miał ogromny wpływ na relacje handlowe pomiędzy krajami UE i US. Odbyło się 11 rund negocjacji. Dzisiaj (tj. 12 stycznia) Komitet Doradczy TTIP będzie decydował o dalszych działaniach.

O postępach wszystkich prac i nowych inicjatywach legislacyjnych będziemy Państwa informować na bieżąco poprzez NEWSLETTER oraz na Szkoleniach organizowanych przez IGIFC.