Newsletter

Jeśli chcesz otrzymywać najnowsze informacje na swoją skrzynkę pocztową, być na bieżąco z prawem żywieniowym oraz wiedziedź co możemy Ci zaoferować w ramach szkoleń, przyłącz sie do nas subskrybująć newsletter.

zapisz się >

Aktualności

2016-02-05 powrót

Nie PE dla rozporządzenia dot. żywności dla dzieci

Parlament Europejski sugeruje, że wybrane zapisy projektu rozporządzenia delegowanego do rozporządzenia 609/2013 są efektem silnego lobbingu producentów żywności dla dzieci.

Parlament Europejski (PE) po krytycznej ocenie projektu rozporządzenia delegowanego Komisji w sprawie składu produktów zbożowych przetworzonych i żywności dla dzieci w dniu 20 stycznia br. przyjął rezolucję powiadamiającą Komisję Europejską, że rozporządzenie delegowane nie może wejść w życie. PE stwierdził, że:

  • rozporządzenie delegowane Komisji nie uwzględnia właściwych wytycznych z zakresu żywienia niemowląt i małych dzieci, szczególnie że maksymalny dopuszczalny poziom cukru w tych produktach powinien zostać znacznie obniżony zgodnie z zaleceniami WHO,
  • zgodnie z zasadą ostrożności technologie takie jak GMO i nanotechnologie, których długoterminowe zagrożenia nie są znane, powinny być zakazane w produktach zbożowych przetworzonych i żywności dla dzieci,
  • zaproponowane przepisy nie odzwierciedlają globalnych zaleceń dotyczących karmienia niemowląt i małych dzieci oraz nie zapewniają rozwiązań egzekwujących właściwy sposób etykietowania tych produktów, który zapewni ich bezpieczne stosowanie w żywieniu tej grupy konsumentów.

 

Parlament Europejski wezwał Komisję do przedstawienia nowego aktu delegowanego, który uwzględni ustalenia z najnowszych opinii EFSA dotyczących zaleceń w sprawie preparatów do początkowego i dalszego żywienia niemowląt oraz innych właściwych danych naukowych i zaleceń dotyczących optymalnego żywienia niemowląt i dzieci.

Ponadto, PE uważa, że w celu zapewnienia przejrzystości i zbudowania zaufania publicznego do instytucji unijnych i podejmowania decyzji przez UE należy podać do wiadomości publicznej listę „spotkań dwustronnych” (wraz z ich terminami i listą uczestników), przeprowadzonych przez Komisję z zainteresowanymi stronami podczas przygotowywania rozporządzenia delegowanego;

 

Znaczenie dla FIRM:

  • rozporządzenie delegowane jest niezbędną wytyczną dla poprawnego etykietowania, prezentacji i reklamy środków spożywczych wprowadzanych na rynek UE
  • przyjęcie rozporządzenia jest wymagane w związku z stosowaniem Rozporządzenia 609/2013 (Dyrektywy będące podstawą aktualnie stosowanych przepisów zostaną uchylone z datą wejścia w życie aktów delegowanych
  • wydłużający się termin publikacji nowych przepisów, wydłuży okres stosowania aktualnych wymagań dotyczących m.in. składu żywności dla dzieci, w takim zakresie jaki nie będzie kolidował z mającym nadrzędną moc rozporządzeniem Nr 609/2013.

 

Źródło: Parlament Europejski

 

W poniedziałek 8 lutego w NEWSLETTEWRZE IGIFC poinformujemy o publikacji kolejnych delegowanych aktów prawnych związanych ze stosowaniem 609/2013 

Już wkrótce zaprosimy Państwa na szkolenie: ELEKTROLITY I ENERGETYKI – kategoria, skład, oznakowanie po zmianie przepisów.

Tymczasem przypominamy, że 23 lutego odbędzie się szkolenie: Treści marketingowe w oznakowaniu i reklamie żywności (z uwzględnieniem suplementów diety)

Zgłosiło się już ponad 40 uczestników, ale są jeszcze wolne miejsca. Zapraszamy

Przedstawiciele: UOKIK, RADY REKLAMY I IGIFC przedstawią najważniejsze obecnie zagadnienia dot. znakowania i reklamy (szczegóły dotyczące szkolenia ZNAJDUJĄ SIĘ TUTAJ