Newsletter

Jeśli chcesz otrzymywać najnowsze informacje na swoją skrzynkę pocztową, być na bieżąco z prawem żywieniowym oraz wiedziedź co możemy Ci zaoferować w ramach szkoleń, przyłącz sie do nas subskrybująć newsletter.

zapisz się >

Aktualności

2016-02-15 powrót

Ostrzeżenie o szkodliwości alkoholu dla kobiet w ciąży na etykietach

Litwa przedłożyła Komisji Europejskiej oraz Państwom Członkowskim Unii Europejskiej Projekt rozporządzenia ministra gospodarki Republiki Litewskiej zatwierdzającego zasady umieszczania na opakowaniach napojów alkoholowych ostrzeżeń graficznych informujących o szkodliwości alkoholu dla kobiet w ciąży.

Projekt przewiduje wprowadzenie obowiązku, zgodnie z którym każdy wprowadzony do obrotu napój alkoholowy pakowany na Litwie musi mieć oznaczenie graficzne informujące o szkodliwości alkoholu dla kobiet w ciąży

Projekt rozporządzenia określa wzór ostrzeżenia graficznego, które musi znajdować się na opakowaniu napoju alkoholowego obok pozostałych obowiązkowych informacji. Ostrzeżenie musi znajdować się na tle o kontrastującym kolorze, aby było wyraźnie widoczne, i nie może być zasłonięte przez tekst lub inne obrazy.

Określona jest także minimalna wielkość (na opakowaniach o pojemności do 500 ml należy umieszczać ostrzeżenia graficzne o wielkości co najmniej 5 mm, a na opakowaniach o pojemności powyżej 500 ml – ostrzeżenia graficzne o wielkości co najmniej 10 mm.

Projekt rozporządzenia wdraża przepisy art. 9 litewskiej ustawy o kontroli alkoholu, która wejdzie w życie w dniu 1 listopada 2016 r. Termin na zgłaszanie uwag do projektu mija 10 maja br.