Newsletter

Jeśli chcesz otrzymywać najnowsze informacje na swoją skrzynkę pocztową, być na bieżąco z prawem żywieniowym oraz wiedziedź co możemy Ci zaoferować w ramach szkoleń, przyłącz sie do nas subskrybująć newsletter.

zapisz się >

Aktualności

2016-02-16 powrót

Usunięcie substancji aromatycznych z unijnego wykazu

W Dzienniku Urzędowym UE z 11 lutego 2016 r. zostało opublikowane Rozporządzenie Komisji  2016/178 z dnia 10 lutego 2016 r. zmieniające załącznik I do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1334/2008 w odniesieniu do usunięcia z unijnego wykazu niektórych substancji aromatycznych. 

Usunięte zostały następujące substancje:

  • Wetiwerol
  • Octan wetiwerylu
  • Merkaptopropionian metylu
  • 2-acetylo-1,4,5,6-tetrahydropirydyna
  • 2-Propionylopirolina 1 % triglycerydów olei roślinnych

WPROWADZENIE DO ZAGADNIENIA

W załączniku I do rozporządzenia (WE) nr 1334/2008 w sprawie środków aromatyzujących  (…) ustanowiono unijny wykaz środków aromatyzujących i materiałów źródłowych zatwierdzonych do użycia w i na środkach spożywczych oraz określono warunki ich stosowania. Wykaz ten może być aktualizowany z inicjatywy Komisji albo na wniosek złożony przez państwo członkowskie lub zainteresowaną stronę.

ZNACZENIE DLA FIRM

Żywność zawierająca substancje aromatyczne wetiwerol, octan wetiwerylu, merkaptopropionian metylu, 2-acetylo-1,4,5,6-tetrahydropirydyna i 2-propionylopirolina 1 % triglycerydów olei roślinnych, która została zgodnie z prawem wprowadzona do obrotu lub opatrzona etykietami przed upływem 6 miesięcy od daty wejścia w życie Rozporządzenia 2016/178 (2 marca + 6 miesięcy), lecz nie jest zgodna z wymogami części A załącznika I do rozporządzenia (WE) nr 1334/2008, może być przedmiotem obrotu do upływu jej daty minimalnej trwałości lub terminu przydatności do spożycia.

 

Dostęp do aktu prawnego: Rozporządzenie Komisji  2016/178