Newsletter

Jeśli chcesz otrzymywać najnowsze informacje na swoją skrzynkę pocztową, być na bieżąco z prawem żywieniowym oraz wiedziedź co możemy Ci zaoferować w ramach szkoleń, przyłącz sie do nas subskrybująć newsletter.

zapisz się >

Aktualności

2016-02-17 powrót

KOFEINA – koniec prac nad oświadczeniami (?)

11 lutego Komisja Europejska przedstawiła projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie 432/2012 ustanawiające wykaz dopuszczonych oświadczeń zdrowotnych. Zmiana polega na propozycji włączenia 4 oświadczeń zdrowotnych dotyczących korzyści wynikających ze spożycia kofeiny:  

  • Kofeina przyczynia się do zwiększenia wydajności (Caffeine contributes to an increase in endurance performance)
  • Kofeina przyczynia się do zwiększenia wytrzymałości (Caffeine contributes to an increase in endurance capacity)
  • Kofeina pomaga zwiększyć czujność (Caffeine helps to increase alertness)
  • Kofeina pomaga poprawić koncentrację (Caffeine helps to improve concentration)

 

WPROWADZENIE DO ZAGADNIENIA

 

Oświadczenia dotyczące kofeiny znajdują się obecnie na liście oświadczeń z art. 13 Rozporządzenia 1924/2006, w sprawie których postępowanie nie zostało jeszcze zakończone. Zagadnienie było już kilkakrotnie przedmiotem dyskusji Państw Członkowskich i w związku z tym powstało kilka (poprzednich) wersji projektów rozporządzenia. Jednakże poprzednie dyskusje zakończyły się wstrzymaniem decyzji o ich włączeniu do wykazu dozwolonych oświadczeń. 

Kluczowa dla rozstrzygnięcia miała być wydana przez EFSA (Europejki Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywości) opinia w sprawie bezpieczeństwa kofeiny. EFSA w 2015 r. nie stwierdził istotnego ryzyka dla zdrowia konsumentów, które mogłoby wiązać się ze spożywaniem kofeiny w ramach normalnej diety, dlatego też sprawa oświadczeń powraca.

 

ZNACZENIE DLA FIRM

 

Jeżeli PROJEKT rozporządzenia zostanie przyjęty, zasady stosowania oświadczeń dotyczących kofeiny będą obowiązywały po 6 miesiącach od daty publikacji rozporządzenia (możliwa druga połowa 2016 r.).

W nowym PROJEKCIE nie uwzględniono wcześniej rozpatrywanego oświadczenia dotyczącego wpływu kofeiny na odczuwanie zmęczenia w trakcie długotrwałego wysiłku fizycznego. Powodem jest ryzyko przekroczenia bezpiecznych dawek kofeiny – w konsekwencji nie będzie mogło być dalej stosowane.

Warunki stosowania oświadczeń według aktualnych propozycji Komisji ulegną zmianie. Możliwe jest wprowadzenie konieczności umieszczenia kolejnych dodatkowych komunikatów w oznakownaiu. W konsekwencji może być konieczna zmiana etykiet produktów opatrzonych oświadczeniami, które nie będą spełniały nowych warunków stosowania.

Decyzja o włączeniu oświadczeń do wykazu dozwolonych oświadczeń co do zasadynie stanowi przyzwolenia na stosowanie określonego składnika w żywności. W przypadku kofeiny konsekwencją publikacji rozporządzenia mogą być kolejne działania dotyczące limitowania poziomów zawartości kofeiny w środkach spożywczych, do których została dodana w celu fizjologicznym.

 

RAMY CZASOWE

Decyzję w sprawie publikacji PROJEKTU rozporządzenia poznamy prawdopodobnie w połowie kwietnia br. To dobra wiadomość m.in. dla sektora produktów dla sportowców, które po 20 lipca 2016 r. będą mieć szereg trudności z dostosowaniem do nowych wymagań kiedy rozpocznie się stosowanie rozporządzenia Nr 609/2013 (żywność dla specyficznych grup konsumentów).

Kwestię stosowania kofeiny w energetykach, izotonikach i żywności dla sportowców oraz wszelkie inne wymagania dotyczące składu oznakowania i notyfikacji tych produktów w związku z nadchodzącymi licznymi zmianami w przepisach omówimy podczas szkolenia:

"ENERGETYKI, IZOTONIKI I ŻYWNOŚCI DLA SPORTOWCÓW – skład, oznakowanie, zmiany w przepisach", które odbędzie się 18 MAJA 2016 R. - Szczegóły już wkrótce w zakładce SZKOLENIA OTWARTE