Newsletter

Jeśli chcesz otrzymywać najnowsze informacje na swoją skrzynkę pocztową, być na bieżąco z prawem żywieniowym oraz wiedziedź co możemy Ci zaoferować w ramach szkoleń, przyłącz sie do nas subskrybująć newsletter.

zapisz się >

Aktualności

2016-03-14 powrót

Komunikacja w B2B do lekarzy i specjalistów - KONTROWERSYJNA OPINIA TSUE

Przed Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej toczy się postępowanie w sprawie dotyczącej oświadczeń zawartych w przekazach o charakterze komercyjnym skierowanych wyłącznie do kręgów specjalistycznych.


Według opinii Rzecznika Generalnego przepisy Rozporządzenia 1924/2006 w sprawie oświadczeń żywieniowych i zdrowotnych mają zastosowanie do oświadczeń dotyczących żywności przeznaczonej dla konsumenta końcowego, przedstawianych w przekazach o charakterze komercyjnym, jeżeli oświadczenia te są skierowane wyłącznie do kręgu specjalistów, mając jednak za cel dotarcie w sposób pośredni do konsumentów za pośrednictwem tych specjalistów. Wkrótce okaże się czy TSUE podziela opinię rzecznika generalnego.

WPROWADZENIE DO ZAGADNIENIA

W Niemczech toczy się postępowanie pomiędzy jednym ze stowarzyszeń branżowych (Verband Sozialer Wettbewerb e.V.), które dba między innymi o ochronę interesów gospodarczych jego członków, w szczególności zwracanie uwagi na zachowanie zasad uczciwej konkurencji, a spółką kierowaną przez lekarza, która wprowadza do obrotu suplementy diety. W listopadzie 2013 roku do wybranych lekarzy zostało wysłane przez Innova Vital pismo z informacją o chorobach wynikających z niedoboru witaminy D. Wspomniane Stowarzyszenie na podstawie niemieckiej ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji skierowało do sądu odsyłającego powództwo o zaniechanie przeciw Innova Vital. Podstawą tego powództwa było naruszenie Rozporządzenia 1924/2006.


Według Innova Vital Rozporządzenie 1924/2006 nie ma zastosowania w omawianym przypadku ponieważ komunikacja nie jest skierowana do konsumenta końcowego.


19 stycznia 2015 roku, sąd okręgowy w Monachium zwrócił się do Trybunału z zapytaniem: Czy art. 1 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1924/2006 należy interpretować w ten sposób, że przepisy tego rozporządzenia stosuje się również do oświadczeń żywieniowych i zdrowotnych zawartych w przekazach komercyjnych w reklamach żywności przeznaczonej jako taka dla konsumentów końcowych, jeżeli przekaz komercyjny lub reklama skierowane są wyłącznie do kręgów specjalistycznych.


ZNACZENIE DLA FIRM


Jeśli TSUE podtrzyma przestawione w opinii stanowisko, oświadczenia skierowane bezpośrednio do specjalistów w zakresie zdrowia (np. lekarzy, farmaceutów) mające jednak za cel dotarcie w sposób pośredni do konsumentów za pośrednictwem tych specjalistów będą podlegały pod wymagania Rozporządzenia 1924/2006.

W ostatnim czasie nastąpiła kumulacja działań związanych z kontrolą i ograniczeniami  w reklamie  środków spożywczych, przede wszystkim suplementów diety. Opinia zbiega się z działaniami Naczelnej Izby Lekarskiej w Polsce mającej na celu ograniczenie wykorzystywania wizerunku lekarza w reklamach oraz działaniami UOKIK dotyczącymi zgodności reklamy z przepisami. 

Wyrok w omawianej sprawie może mieć również znaczenie dla  informacji przekazywanych w ramach relacji B2B np. dystrybutorom i innym kontrahentom. Szczególnie mocno konsekwencje może odczuć branża MLM.


RAMY CZASOWE


Opinia Rzecznika Generalnego została opublikowana w lutym. Na wyrok musimy poczekać kilka miesięcy. Niemniej jednak, jest możliwe, że zostanie on opublikowany jeszcze w czerwcu. W tym wypadku nie ma żadnych okresów przejściowych.


JAK PRZYGOTOWAĆ SIĘ DO POTENCJALNYCH KONSEKWENCJI

  • Które materiały należy sprawdzić i zmienić? Jak?
  • Czy ma znaczenie fakt, że przekazy do lekarzy zawierają oświadczenia lecznicze, których stosowanie nie jest regulowane przez Rozporządzenie 1924/2006, ale przez Rozporządzenie 1169/2011?
  • Jak wyrok może wpłynąć na rekomendacje udzielane przez stowarzyszenia?
  • Jakie informacje można przekazywać lekarzom i w jakiej formie mogą one być przekazywane dalej konsumentowi  / pacjentowi?

 

Na wszystkie powyższe pytania odpowiemy podczas VI LETNIEJ SZKOŁY PRAWA ŻYWNOŚCIOWEGO - Skład – Oznakowanie – Kontrola żywności, które odbędzie się w dniach 7-8-9 czerwca, w Pałacu Zdunowo. Zapraszamy do zapoznania się z PROGRAMEM

Tylko do 16 marca (środa) istnieje możliwość uzyskania aż do 27% rabatu.

Zostało 9 miejsc dla Uczestników i 1 pokój w Pałacu.