Newsletter

Jeśli chcesz otrzymywać najnowsze informacje na swoją skrzynkę pocztową, być na bieżąco z prawem żywieniowym oraz wiedziedź co możemy Ci zaoferować w ramach szkoleń, przyłącz sie do nas subskrybująć newsletter.

zapisz się >

Aktualności

2016-06-15 powrót

Czy będą ograniczenia w stosowaniu oleju palmowego w żywności?

Stosowanie oleju palmowego jest przedmiotem ogromnego zainteresowania Przedstawicieli Parlamentu Europejskiego (PE). W ciągu ostatnich dwóch miesięcy zostało zadanych kilka pytań parlamentarnych dotyczących tego produktu.

PYTANIA PARLAMENTARNE DO KE

25 maja Komisja Europejska (KE) otrzymała pytanie dotyczące toksyczności oleju palmowego i sposobu w jaki zamierza ograniczyć jego spożycie (szczególnie w żywności dla dzieci).

Następnie 3 czerwca zostało zadane pytania odnoszące się do „Zagrożenia dla zdrowia związanego ze spożywaniem olejów roślinnych, w szczególności oleju palmowego”.

Przedstawiciele PE w swoim zapytaniu odnoszą się do konkluzji opinii EFSA (z 3 marca 2016 r. Risks for human health related to the presence of 3- and 2-monochloropropanediol (MCPD), and their fatty acid esters, and glycidyl fatty acid esters in food).

“Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) stwierdził niedawno, że istnieją wystarczające dowody na to, że estry glicydowe kwasów tłuszczowych – zanieczyszczenia powstałe w procesie przetwarzania rafinowanych olejów roślinnych – są genotoksyczne i rakotwórcze.

Najwyższy poziom estrów glicydowych kwasów tłuszczowych stwierdzono w oleju palmowym i tłuszczu palmowym.

Według EFSA niemowlęta, spożywając preparaty do początkowego żywienia niemowląt, są narażone na stężenie tych substancji nawet dziesięciokrotnie przekraczające dopuszczalne normy.

Choć poziomy estrów glicydowych kwasów tłuszczowych w oleju i tłuszczu palmowym spadły o połowę w ciągu ostatnich sześciu lat, to dla większości osób olej palmowy pozostaje głównym źródłem tych substancji. Obecny w przekąskach, ciastkach, paluszkach chlebowych, krakersach i dziesiątkach innych artykułów spożywczych i pokarmów dla dzieci olej palmowy może powodować problemy zdrowotne, zwłaszcza u dzieci i młodzieży oraz osób, które spożywają żywność bogatą w kwasy tłuszczowe zawarte w tym oleju.

W związku z powyższym czy Komisja może poinformować:

  • jak zamierza zarządzać potencjalnym ryzykiem dla konsumentów wynikającym z narażenia na te substancje obecne w żywności oraz
  • czy w celu ochrony zdrowia ludzi zamierza przyjąć środki regulacyjne, aby ograniczyć obecność stwarzających ryzyko składników w oleju palmowym?”

8 czerwca kolejni eurodeputowani stwierdzili, że:

„(…) Choć poziomy estrów glicydowych kwasów tłuszczowych w oleju i tłuszczu palmowym spadły o połowę w ciągu ostatnich sześciu lat, to dla większości osób olej palmowy pozostaje głównym źródłem tych substancji, a zatem jest potencjalnym zagrożeniem dla zdrowia.

Importowany olej palmowy bezpośrednio przyczynia się do wylesiania i wyginięcia niektórych ssaków naczelnych.

Propagowanie spożywania tłuszczów zwierzęcych w rozsądnych ilościach oraz zgodnie z regułami europejskiej gastronomii mogłoby pomóc sprzedać część nadmiernych zapasów naszego sektora mleczarskiego.”

I zadali pytanie o to jak Komisja zamierza zająć się tym problemem, uwzględniając wyżej wspomniane wnioski EFSA.

 

KRÓTKIE PRZYPOMNIENIE

Rozporządzenie 1169/2011 w sprawie informacji na temat żywności wprowadzaobowiązek deklarowania w wykazie składników źródła pochodzenia roślinnegooleju roślinnego i tłuszczów roślinnych. Powyższe może mieć znaczenie dla konsumentów świadomych faktu, że znacząca ilość oleju palmowego wykorzystywanego do produkcji środków spożywczych pochodzi z plantacji na których nie stosuje się zasad zrównoważonego rozwoju i w związku z tym, mają one negatywny wpływ na środowisko. Warto zaznaczyć, że na rynku są też produkty zawierające olej palmowy z upraw certyfikowanych, czyli tych, gdzie surowiec uzyskuje się z poszanowaniem środowiska.

Odrębną kwestię, której dotyczą wspomniane pytania parlamentarne stanowi potencjalny negatywny wpływ spożycia oleju palmowego na zdrowie.

Pamiętajmy, że zastosowanie w oznakowaniu środka spożywczego informacji „bez oleju palmowego” i tym podobnych musi być zgodne z przepisami prawa żywnościowego. A kwalifikacja tej treści (oświadczenie o składniku, oświadczenie zdrowotne, oświadczenie żywieniowe) zależy od kontekstu i całego przekazu.