Newsletter

Jeśli chcesz otrzymywać najnowsze informacje na swoją skrzynkę pocztową, być na bieżąco z prawem żywieniowym oraz wiedziedź co możemy Ci zaoferować w ramach szkoleń, przyłącz sie do nas subskrybująć newsletter.

zapisz się >

Aktualności

2018-02-14 powrót

bisfenol A - nowe ograniczenia w materiałach i wyrobach

14 lutego w Dzienniku Urzędowym UE opublikowane zostało rozporządzenie 2018/2013 w sprawie stosowania bisfenolu A („BPA”) w lakierach i powłokach przeznaczonych do kontaktu z żywnością.

WPROWADZENIE

Bisfenol A jest wykorzystywany m.in. w tworzywach poliwęglanowych i żywicach epoksydowych stosowanych w lakierach i powłokach - we wnętrzu puszek na żywność.

Dotychczas obowiązywał zakaz stosowania tej substancji do produkcji butelek z poliwęglanu do karmienia niemowląt. Jednak po opinii EFSA z 2016 r., w której Urząd stwierdził, że nowe dowody dostarczają kolejnych wskazań świadczących o immunotoksyczności rozwojowej BPA, Komisja podjęła decyzję o przyjęciu odpowiednich środków ostrożności.

Zgodnie z przepisami nowego rozporządzenia migracja BPA do żywności lub na żywność z lakierów lub powłok stosowanych na materiałach i wyrobach nie może przekraczać limitu migracji specyficznej wynoszącego 0,05 mg BPA na kilogram żywności (mg/kg).

Zakaz dotyczący stosowania BPA w produkcji butelek do karmienia niemowląt został utrzymany, a dodatkowo nie wyrażono zgody, aby BPA migrował w jakiejkolwiek ilości z materiałów i wyrobów do żywności dla niemowląt i małych dzieci czyli: preparatów do początkowego i dalszego żywienia niemowląt, produktów zbożowych przetworzonych, żywności dla dzieci, żywności specjalnego przeznaczenia medycznego opracowanej na potrzeby niemowląt i małych dzieci oraz napojów na bazie mleka i produktów im podobnych, które są dedykowane dla małych dzieci.

Konsekwencją powyższych zmian jest również aktualizacja obowiązkowych informacji jakie muszą znaleźć się w pisemnej deklaracji zgodności dla materiałów i wyrobów z tworzyw sztucznych (załącznik I do rozporządzenia 10/2011).

ZNACZENIE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW

Zmiany wprowadzone rozporządzeniem 2018/2013 stosuje się od 6 września 2018 r.

Lakierowane lub powleczone materiały i wyroby oraz materiały i wyroby z tworzyw sztucznych, które zostały zgodnie z prawem wprowadzone do obrotu przed 6 września 2018 r., będą mogą pozostać w obrocie do czasu wyczerpania zapasów.

Zmiany dotyczące limitu migracji i zakazu migracji do żywności dla niemowląt i małych dzieci wymuszą aktualizację obecnych deklaracji zgodności - w myśl zmian wprowadzonych do rozporządzenia 10/2011. Niezależnie od powyższego należy pamiętać, że wymóg, aby producent lub dystrybutor określonego materiału lub wyrobu dysponował dokumentacją potwierdzającą dane przedstawione w deklaracji zgodności, jest nadal wiążący. Rozporządzenie 2018/2013 doprecyzowuje, że przedsiębiorcy działający na rynku, na żądanie właściwego organu krajowego, będą mieli do 10 dni od dnia otrzymania wniosku na przedstawienie takiej dokumentacji.