Newsletter

Jeśli chcesz otrzymywać najnowsze informacje na swoją skrzynkę pocztową, być na bieżąco z prawem żywieniowym oraz wiedziedź co możemy Ci zaoferować w ramach szkoleń, przyłącz sie do nas subskrybująć newsletter.

zapisz się >

Aktualności

2019-12-19 powrót

Czy znak towarowy chroni przed wymogami w sprawie deklaracji składnika podstawowego?

Czy znak towarowy chroni przed wymogami w sprawie deklaracji składnika podstawowego?  

W 2020 r. jednym z najgorętszych tematów dotyczących znakowania będzie kwestia pochodzenia żywności, a szczególnie obowiązku deklarowania pochodzenia składnika podstawowego środków spożywczych. Będzie on miał zastosowanie już od 1 kwietnia i pociągnie za sobą konieczność zmiany etykiet wielu produktów, z różnych kategorii. Zmiany będą także konieczne w przypadku reklam i prezentacji.

Szczególna sytuacja dotyczy znaków towarowych nawiązujących do pochodzenia, których na rynku unijnym jest bardzo dużo. Są one zasadniczo objęte wymogiem art. 26 ust. 3 rozporządzenia 1169/2011 w sprawie informacji dla konsumentów.

COOL dla produktu i składnika podstawowego - przypomnienie.

Ww. art. 26 rozporządzenia 1169/2011 zobowiązuje do deklarowania pochodzenia (czyli COOL - Country of Origin Labelling) dla kilku wybranych kategorii żywności (np. oliwa z oliwek, miód) oraz w przypadku, gdy niepodanie pochodzenia mogłoby wprowadzić konsumentów w błąd.

Co więcej, jeśli wskazane jest pochodzenie produktu, a pochodzenie jego podstawowego składnika jest inne niż dla produktu, wtedy - zgodnie z art. 26 ust. 3 ww. rozporządzenia - konieczne jest:

  • podanie faktycznego pochodzenia składnika podstawowego lub
  • wskazanie, że pochodzenie składnika podstawowego jest inne niż pochodzenie produktu.

Szczegóły dotyczące sposobu deklaracji składnika podstawowego wskazano w rozporządzeniu wykonawczym Komisji nr 2018/775 z 28 maja 2018 r. ustanawiającym zasady stosowania art. 26 ust. 3 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1169/2011 w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności, w odniesieniu do reguł dotyczących wskazywania kraju lub miejsca pochodzenia podstawowego składnika środka spożywczego.  

COOL dla składnika podstawowego - kogo dotyczy?

Nowy obowiązek dotyczy każdego rodzaju informacji nawiązującej do pochodzenia. Nie musi to być tylko treść: „Pochodzi z Polski”, czy: „Kraj pochodzenia: Niemcy”, ale także innego rodzaju komunikaty, jak choćby „Wyprodukowano w UE” oraz wszelkie grafiki nawiązujące do pochodzenia (flagi, kolorystyka, rysunki typowych dla danego regionu budowli/miejsc itp.). Oczywiście w każdym przypadku konieczna jest ocena całości przekazu, aby podjąć decyzję, czy stanowi on wskazanie pochodzenia, czy też nie. Jeśli jednak uznamy, że tak, wtedy niezbędne będzie sprawdzenie pochodzenia składnika podstawowego i - być może - zmiana etykiety poprzez dodanie właściwej informacji.

A co, jeśli znak towarowy stanowi odniesienie do pochodzenia?

W takim przypadku również należy przyjrzeć się pochodzeniu składnika podstawowego i ewentualnie uzupełnić etykietę. Wyjątkiem są jednak znaki towarowe, które zostały zarejestrowane, ponieważ - jak wynika z preambuły do rozporządzenia 2018/775 - mają one specyficzny charakter i cel stosowania. Z tego względu są one wyłączone z zakresu stosowania ww. aktu wykonawczego co oznacza, że chwilowo ich obecność w oznakowaniu żywności nie wymaga stosowania wyżej opisanych przepisów.

Mimo to przyszłość stosowania tego rodzaju zarejestrowanych znaków towarów nie jest pewna, ponieważ Komisja Europejska powinna przyjąć dla nich szczególne zasady deklarowania pochodzenia składnika podstawowego.

  • Kiedy KE przyjmie szczegółowe zasady dla zarejestrowanych znaków towarowych i w jakiej postaci? Jak postępować do tego czasu?
  • Czy będą odstępstwa od podawania COOL lub szczegółowe wytyczne dla niektórych kategorii (np. suplementy diety)?
  • W jakich przypadkach deklaracja COOL dla składnika podstawowego nie jest konieczna?
  • Jak ocenić, który składnik produktu jest podstawowy?
  • Jaka jest różnica pomiędzy stosowaniem przepisów dot. COOL etykietą i reklamą

Powyższe kwestie będą przedmiotem dyskusji podczas praktycznych warsztatów ze znakowania:

„ZNAKOWANIE ŻYWNOŚCI 1169/2011”

aktualności, interpretacje, podejście inspekcji, przegląd

orzecznictwa - na podstawie przykładów z rynku

5 lutego WARSZAWA 

na które serdecznie zapraszamy!

Szczegóły i zapisy tutaj

Tylko do 10 stycznia 20% rabat