Newsletter

Jeśli chcesz otrzymywać najnowsze informacje na swoją skrzynkę pocztową, być na bieżąco z prawem żywieniowym oraz wiedziedź co możemy Ci zaoferować w ramach szkoleń, przyłącz sie do nas subskrybująć newsletter.

zapisz się >

Aktualności

2019-04-03 powrót

Dlaczego „DETOX” jest oświadczeniem i co to oznacza dla firm?

"Oświadczenie zdrowotne" oznacza każde oświadczenie, które stwierdza, sugeruje lub daje do zrozumienia, że istnieje związek pomiędzy kategorią żywności, daną żywnością lub jednym z jej składników, a zdrowiem. [rozp. 1924/2006]. 

W odpowiedzi na pytanie parlamentarne (Parlament Europejski) dotyczące uregulowania stosowania określenia „detox” Komisja Europejska stwierdziła (odp. z marca br.), że termin „detox” w odniesieniu do środków spożywczych, wskazuje na pewną funkcję w organizmie lub dorozumiany wpływ na zdrowie, a zatem wchodzi w zakres rozporządzenia 1924/2006 w sprawie oświadczeń.

Do chwili obecnej KE przedłożono kilka oświadczeń zdrowotnych dotyczących właściwości oczyszczających lub odtruwających. Wszystkie zostały ocenione negatywnie przez Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA), a w konsekwencji nie zostały dopuszczone do stosowania na rynku UE.

Warto podkreślić, że w niektórych przypadkach negatywna opinia EFSA wynikała nie z braku uzasadnień naukowych, ale ze zbyt ogólnego sformułowania efektu dla zdrowia np. „oczyszczanie”, „sprzyja eliminacji toksyn”, „wspiera naturalny mechanizm oczyszczania organizmu”, „detox”, detoksykacja”. W tych przypadkach EFSA uznał, że są to treści, które należy uznać za oświadczenia nieswoiste (niespecyficzne). [EFSA Journal 2010;8(10):1733]; 

Powyższy fakt, nie uniemożliwia stosowania tych treści jako oświadczeń nieswoistych.

Stosownie oświadczeń nieswoistych możliwe jest pod kilkoma warunkami, przede wszystkim pod warunkiem umieszczenia „obok” lub „po” takim oświadczeniu nieswoistym, oświadczenia zdrowotnego specyficznego (dozwolonego lub z listy pending). Przy czym „obok” lub „po” nie oznacza przypisu lub gwiazdki i umieszczenia treści oświadczenia uzasadniającego w innm polu widzenia niż oświadczenie nieswoiste.

Podmiot działający na rynku spożywczym zamierzający skorzystać z nowego roszczenia w sprawie „detox” może w dowolnym momencie złożyć wniosek o zezwolenie na takie nowe roszczenie zgodnie z rozporządzeniem w sprawie roszczeń i innymi stosownymi przepisami prawa żywnościowego.

Interpretacja Komisji Europejskiej przedstawiona w odpowiedzi na pytanie parlamentarne nie jest ani czymś nowym ani zaskakującym. Rozporządzenie 1924/2006 stosowane jest 12 rok a zawarte w nim definicje „oświadczenia” oraz „oświadczenia zdrowotnego” stanowią podstawę do zakwalifikowania określenia „detox”.

 

Odpowiadając na Państwa zapytania o szkolenie z oświadczeń w 2019 r. uprzejmie informujmy, że przygotowaliśmy:  

Praktyczny warsztat w małym gronie

OŚWIADCZENIA zdrowotne i żywieniowe

15 maja 2019 r., Warszawa

W programie 4 godzinowego warsztatu między innymi:

 • Jakie treści są oświadczeniami i jak się to sprawdza – analiza krok po kroku.
 • Skąd wiadomo, że izotonik to oświadczenie? Jakie są odstępstwa?
 • Oświadczenia dla składników roślinnych
 • Co to jest – „znacząca ilość składnika”?
 • Oświadczenia na liście pending – warunki stosowania
 • Do jakich celów marketingowych można wykorzystać opinie EFSA w sprawie oświadczeń.
 • „Probiotyk” prebiotyk, probiotyczny itd. – sytuacja prawna a praktyka
 • Treści obowiązkowe przy stosowaniu oświadczeń – powtarzanie, rozmieszczenie
 • Rekomendacje w postaci oświadczeń – kto i co może powiedzieć o produkcie.
 • Co można zrobić, jeśli konkurent narusza przepisy stosując oświadczenia niedozwolone.
 • Zależność – pomiędzy oświadczeniem na etykiecie a oświadczeniem w reklamie
 • Jak opracować treść oświadczenia, żeby i marketing, i dział prawny nie zgłaszał zastrzeżeń

SZCZEGÓŁY