Newsletter

Jeśli chcesz otrzymywać najnowsze informacje na swoją skrzynkę pocztową, być na bieżąco z prawem żywieniowym oraz wiedziedź co możemy Ci zaoferować w ramach szkoleń, przyłącz sie do nas subskrybująć newsletter.

zapisz się >

Aktualności

2019-02-22 powrót

FSMP - ZMIANA PRZEPISÓW

Od dzisiaj stosuje się Rozporządzenie Delegowane Komisji (UE) 2016/128 z dnia 25 września 2015 r. uzupełniające Rozporządzenie 609/2013 w odniesieniu do szczegółowych wymogów dotyczących składu żywności specjalnego przeznaczenia medycznego oraz informacji na jej temat.

Dla żywności specjalnego przeznaczenia medycznego opracowanej w celu zaspokojenia potrzeb żywieniowych niemowląt przewidziano dłuższy o rok okres przejściowy (tj. 22 lutego 2020 r.)

WPROWADZENIE

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 609/2013 z dnia 12 czerwca 2013 r. w sprawie żywności przeznaczonej dla niemowląt i małych dzieci oraz żywności specjalnego przeznaczenia medycznego i środków spożywczych zastępujących całodzienną dietę, do kontroli masy ciała tzw. Rozporządzenie w sprawie FSG (z ang. Food for Specific Grups) uchyliło unijną dyrektywę w sprawie „żywności dietetycznej” („żywności specjalnego przeznaczenia żywieniowego”). Zmiany miały na celu doprecyzowanie wymagań służących zapewnieniu właściwego stosowania przepisów. Odnoszą się one do zasad kwalifikowania żywności do FSG (w tym FSMP), składu oraz oznakowania i reklamy.

Rozporządzenie 609/2013 skraca listę kategorii żywności, która może być prezentowana jako dostosowana do zaspokajania szczególnych potrzeb żywieniowych. Obecnie ww. przepisy szczególne odnoszą się do żywności przeznaczonej dla niemowląt i małych dzieci, osób chorych oraz z nadmierną masą ciała.

Od dzisiaj dla FSMP mają zastosowanie nowe przepisy ponieważ od dzisiaj stosuje się przepisy Rozporządzenia 2016/128 (z wyjątkiem FSMP dla niemowląt – 22 lutego 2020 r.).

ZNACZENIE DLA FIRM

Pomimo tego, że od kilku lat przepisy unijne można interpretować w sposób wskazujący na to, że w przypadku FSMP stosowanie oświadczeń zdrowotnych i żywieniowych jest zakazane, od dzisiaj nie ma już żadnych wątpliwości. Zgodnie z art. 7 Rozporządzenia 2016/128 W odniesieniu do żywności specjalnego przeznaczenia medycznego nie stosuje się oświadczeń żywieniowych i zdrowotnych.

Nalezy pamiętać również, że zmianie uległy zasady określające przeznaczenie i grupę docelową FSMP

Krajowe Rozporządzenie MZ z dnia 16 września 2010 r. w sprawie środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, nie zostało zmienione i nie jest zgodne z unijnymi przepisami prawa żywnościowego. Z tego względu, nie należy stosować nazwy „dietetyczny środek spożywczy specjalnego przeznaczenia medycznego”, ani używać określenia „dietetyczny” w odniesieniu do innych kategorii FSG.

Inną kwestią jest czy „dietetyczny” mógłby być używany w innym znaczeniu np. jako służący kontroli masy ciała. Jak to określenie rozumieją konsumenci? Odpowiedź na to pytanie może dać ocena zgodności z przepisami Rozporządzenia 1924/2006 w sprawie oświadczeń.

JAK ZAPEWNIĆ ZGODNOŚĆ Z PRZEPISAMI 
 

Jeśli chcą Państwo:

  • Mieć pewność, że przeznaczenie FSMP nie ma formy ZAKAZANYCH oświadczeń zdrowotnych, żywieniowych lub leczniczych
  • Upewnić się, że produkty są zgodne z aktualnym stanem prawnym
  • Mieć pewność, że produkty zostały prawidłowo zakwalifikowane do kategorii FSMP
  • Wprowadzić FSMP do obrotu w Polsce lub poza nią
  • Mieć pewność, że w oznakowaniu i reklamie produktów NIE ma oświadczeń w tym leczniczych

Prosimy o wiadomość a pomożemy zapewnić bezpieczną obecność FSMP na rynku   Wyślij maila: igifc@igifc.pl

 

O oświadczeniach będziemy mówić na najbliższych wyjątkowo praktycznych szkoleniach IGIFC

27 marca, Warszawa,  „ZNAKOWANIE ŻYWNOŚCI 1169/2011" SZCZEGÓŁY rabat tylko do 28 lutego

4-6 czerwca, Pałac Zdunowo, pod Warszawą IX LETNIA SZKOŁA PRAWA ŻYWNOŚCIOWEGO Skład - Oznakowanie - Kontrola ŻYWNOŚCI 

Zapraszamy!