Newsletter

Jeśli chcesz otrzymywać najnowsze informacje na swoją skrzynkę pocztową, być na bieżąco z prawem żywieniowym oraz wiedziedź co możemy Ci zaoferować w ramach szkoleń, przyłącz sie do nas subskrybująć newsletter.

zapisz się >

Aktualności

2020-04-06 powrót

Monitoring żywności z izomerami trans kwasów tłuszczowych – setki polskich firm zagrożone karą!!!

 
Co wspólnego mogą mieć pączki, dania gotowe, produkty fast food, tłuszcze do smarowania i suplementy diety?
Bardzo prawdopodobne, że każdy z tych produktów przed pierwszym wprowadzeniem do obrotu powinien zostać zgłoszony do Głównego Inspektora Sanitarnego zgodnie z obowiązującą procedurą notyfikacji.
Dlaczego? Sprawdź, czy dotyczy to również Twojej firmy.
 
WPROWADZENIE
 
Większość środków spożywczych może być wprowadzana do obrotu przez przedsiębiorstwa legalnie działające na rynku spożywczym, bez potrzeby uzyskiwania dodatkowych zezwoleń ponad zgodność z ogólnymi przepisami prawa żywnościowego.
 
Szczególny charakter niektórych kategorii żywności (np. suplementy diety) sprawia, że ich pierwsze wprowadzenie do obrotu jest przedmiotem monitoringu Państwowej Inspekcji Sanitarnej (PIS). Zgodnie z postanowieniami ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia przedsiębiorcy wprowadzający na rynek kilka szczególnych kategorii żywności są zobowiązani do tego, aby przed pierwszym wprowadzeniem produktu do obrotu zawiadomić o tym fakcie Głównego Inspektora Sanitarnego.
Obowiązek powiadomienia jest na ogół powszechnie znany branży suplementów diety, żywności dla szczególnych grup konsumentów oraz żywności wzbogaconej (z dodatkiem witamin i składników mineralnych). Pamiętajmy - to nie wszystkie rodzaje żywności, które należy zgłosić do GIS przed pierwszym wprowadzeniem do obrotu!
 
O co dokładnie chodzi?
 
Od 15 maja 2019 r., obowiązuje rozporządzenie Komisji (UE) Nr 2019/649 zmieniające część B, załącznika III do rozporządzenia 1925/2006, w odniesieniu do izomerów trans kwasów tłuszczowych.
Wysokie spożycie izomerów trans kwasów tłuszczowych znacznie zwiększa ryzyko wystąpienia chorób układu krążenia, bardziej niż jakikolwiek inny składnik odżywczy w przeliczeniu na kalorie (motyw 3, rozporządzenia 2019/649). Z tego względu Komisja Europejska podjęła decyzję o włączeniu izomerów trans kwasów tłuszczowych (inne niż izomery trans kwasów tłuszczowych naturalnie występujące w tłuszczu pochodzenia zwierzęcego) do części B (Substancje podlegające ograniczeniom) w załączniku III do rozporządzenia 1925/2006.
 
Zgodnie z ustawą o bezpieczeństwie żywności i żywienia (art. 29 ust. 1 pkt. 3):
W celu monitorowania produktów wprowadzanych do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podmiot działający na rynku spożywczym, który wprowadza lub ma zamiar wprowadzić po raz pierwszy do obrotu: (…) środki spożywcze, do których dodawane są witaminy, składniki mineralne lub substancje, o których mowa w załączniku III część B i C do rozporządzenia nr 1925/2006;
- jest obowiązany powiadomić o tym Głównego Inspektora Sanitarnego.
 
 
ZNACZENIE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW
 
Wydaje się, że w rejestrze produktów objętych powiadomieniem o pierwszym wprowadzeniu do obrotu obecnie brak jest środków spożywczych zgłoszonych z uwagi na zawartość izomerów trans kwasów tłuszczowych.
To oznacza, że zdecydowana większość przedsiębiorców nie jest świadoma faktu, że od blisko roku obowiązek powiadomienia przed pierwszym wprowadzeniem do obrotu może dotyczyć ich produktów.
Wymóg może dotyczyć setek środków spożywczych z kategorii koncentratów spożywczych, słodyczy, produktów cukierniczych, dań typu fast food, przekąsek i wielu innych, które zawierają w składzie izomery trans kwasów tłuszczowych (inne niż izomery trans kwasów tłuszczowych naturalnie występujące w tłuszczu pochodzenia zwierzęcego).
 
A kto wprowadza po raz pierwszy do obrotu środek, o którym mowa w art. 29 ust. 1 ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia, bez powiadomienia Głównego Inspektora Sanitarnego, podlega co najmniej karze grzywny.
 
 
Jak i gdzie dokonać powiadomienia? 
 
Od 1 stycznia 2020 r. obowiązuje nowy wzór formularza powiadomienia. Zgłoszenie produktu do GIS wymaga w pierwszej kolejności założenia konta w nowym systemie (https://powiadomienia.gis.gov.pl/esp). Zobowiązany jest do tego każdy przedsiębiorca, którego produkty podlegają obowiązkowi powiadomienia.
Powiadomienie w nowym ESP obejmuje osiem etapów i wymaga m.in. podania informacji dotyczących składu oraz przedstawienia wzoru oznakowania w języku polskim.
 
Autor: Paweł Mirosz - Doradca ds. Prawa Żywnościowego IGIFC, Partner
 
 
 
W wielu przypadkach prawidłowe, skuteczne i pomyślne dla przedsiębiorcy powiadomienie GIS nie jest proste. Przyczyną są między innymi zawiłości prawne i administracyjno-techniczne. Dlatego, jeżeli nie wiesz:
  • czy twój produkt podlega obowiązkowi zgłoszenia do GIS?
  • jak dokonać rejestracji i zgłoszenia w ESP?
  • kiedy dokonać powiadomienia w ESP i kiedy można wprowadzić produkt?
  • co zmieniło się w procedurze elektronicznego powiadamiania?
  • jak poprawnie zgłosić suplement, żywność powszechnego spożycia lub FSMP?
Zapraszamy na szkolenie online NOTYFIKACJA ŻYWNOŚCI - Procedura powiadamiania GIS w praktyce.
 
Skoncentrowana dawka praktycznych informacji zostanie przekazana wszystkim chętnym już 21 kwietnia 2020 r.
Nieważne, czy sprzedajesz pączki czy suplementy diety. Szkolenie jest dedykowane wszystkim tym, których produkty muszą być notyfikowane do GIS przed pierwszym wprowadzeniem na rynek.

Do udziału w szkoleniu potrzebujesz: chęci oraz wygodnego fotela i komputera lub telefonu z dostępem do Internetu. Szczegółowe informacje znajdują się TUTAJ.