Newsletter

Jeśli chcesz otrzymywać najnowsze informacje na swoją skrzynkę pocztową, być na bieżąco z prawem żywieniowym oraz wiedziedź co możemy Ci zaoferować w ramach szkoleń, przyłącz sie do nas subskrybująć newsletter.

zapisz się >

Aktualności

2019-05-20 powrót

Nowe przepisy w sprawie znakowania napojów spirytusowych

W Dzienniku Urzędowym UE z 17 maja br. zostało opublikowane ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2019/787 z dnia 17 kwietnia 2019 r.

w sprawie definicji, opisu, prezentacji i etykietowania napojów spirytusowych, stosowania nazw napojów spirytusowych w prezentacji i etykietowaniu innych środków spożywczych, ochrony oznaczeń geograficznych napojów spirytusowych, wykorzystywania alkoholu etylowego i destylatów pochodzenia rolniczego w napojach alkoholowych, a także uchylające rozporządzenie (WE) nr 110/2008.

Dotychczasowe ramy prawne UE dla napojów spirytusowych (rozporządzenie 110/2008) zostały ustanowione w 2008 r. w celu uregulowania produkcji i etykietowania wszystkich napojów spirytusowych produkowanych w UE i przywożonych do UE. Jednakże w świetle najnowszych doświadczeń i innowacji technologicznych, rozwoju rynku i zmieniających się oczekiwań konsumentów konieczna była aktualizacja przepisów dotyczących definicji, opisu, prezentacji i etykietowania napojów spirytusowych, a także przegląd trybu rejestracji i ochrony oznaczeń geograficznych napojów spirytusowych.

Kolejnym celem zmiany przepisów było zapewnienie szczegółowych zasad rejestracji i ochrony własności intelektualnej napojów spirytusowych zgodnie z zobowiązaniami WTO.

Dzięki nowym ramom prawnym konsumentom łatwiej będzie dokonywać świadomych wyborów i kupować oryginalne produkty, ponieważ nowe przepisy zakazują nielegalnej aluzji lub odniesień do napojów spirytusowych i chronią bardziej tradycyjne metody produkcji.

Zmiany wprowadzone rozporządzeniem 2019/787 dotyczą kluczowych definicji, zasad stosowania barwników i aromatów, oznaczeń geograficznych, deklaracji pochodzenia, spójności z przepisami rozporządzenia 1169/2011 oraz 1333/2008, a także wprowadzają odstępstwa wynikające z umów dwustronnych o partnerstwie gospodarczym np. umowa gospodarcza z Japonią. Rozporządzenie ustanawia również elektroniczny rejestr oznaczeń geograficznych napojów spirytusowych.

Rozporządzenie wchodzi w życie 24 maja br. a stosuje się je od 25 maja 2021 r. Niezależnie od powyższego art. 16, art. 20 lit. c), art. 21, 22 i 23, art. 24 ust. 1, 2 i 3, art. 24 ust. 4 akapit pierwszy i drugi, art. 24 ust. 8 i 9, art. 25-42, art. 46 i 47, art. 50 ust. 1, 4 i 6, załącznik I pkt 39 lit. d) i pkt 40 lit. d) oraz definicje określone w art. 3 odnoszące się do tych przepisów stosuje się od dnia 8 czerwca 2019 r.

Link do rozporządzenia 2019/787