Newsletter

Jeśli chcesz otrzymywać najnowsze informacje na swoją skrzynkę pocztową, być na bieżąco z prawem żywieniowym oraz wiedziedź co możemy Ci zaoferować w ramach szkoleń, przyłącz sie do nas subskrybująć newsletter.

zapisz się >

Aktualności

2018-12-18 powrót

Rozporządzenie 1924/2006 - Jak poprawnie stosować oświadczenia niespecyficzne? Stanowisko Trybunału Sprawiedliwości UE

Oświadczenia niespecyficzne takie jak: „zdrowe gardło” „wspiera wątrobę”, „dba o zdrowie skóry” ale także „Energy Drink”, „Superfood” są najczęściej stosowanymi w oznakowaniu i reklamie żywności oświadczeniami.

Wynika to chociażby z tego, że są one bardziej atrakcyjne i lepiej zrozumiałe przez konsumentów niż wiele oświadczeń szczególnych. Są krótsze i łatwiej przedstawić je na froncie opakowania.

WPROWADZENIE

Zgodnie z Decyzją Wykonawczą Komisji z dnia 24 stycznia 2013 r. przyjmującą wytyczne dotyczące wdrażania szczegółowych warunków dotyczących oświadczeń zdrowotnych określonych w art. 10 rozporządzenia (WE) nr 1924/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady wymagane jest, by odniesieniom do ogólnych, nieswoistych korzyści dla zdrowia (tzw. oświadczeniom niespecyficznym) towarzyszyło konkretne oświadczenie zdrowotne z wykazu dopuszczonych oświadczeń zdrowotnych zawartego w unijnym rejestrze (oświadczenie szczególne).

Ponadto, w ww. decyzji wskazano, że w celu realizacji zapisów rozporządzenia 1924/2006 należy zamieścić konkretne oświadczenie zdrowotne (szczególne oświadczenie) towarzyszące stwierdzeniu, które odnosi się do nieswoistych korzyści dla zdrowia, „obok” takiego stwierdzenia lub „po” nim.

Pomimo bardzo precyzyjnych wytycznych dotyczących rozmieszczenia opisanych treści często ze strony producentów pojawiają się pytania: czy oświadczenie zdrowotne (szczególne) może być z tyłu opakowania? Czy można zastosować gwiazdkę lub przypis?

Dwa pytania dotyczące ww. kwestii wpłynęły w do Trybunału Sprawiedliwości UE. Brzmią one tak:

  • Czy szczególne oświadczenia zdrowotne na podstawie jednego z wykazów, o których mowa w art. 13 lub 14 tego rozporządzenia, już wówczas „towarzyszą” w rozumieniu art. 10 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 1924/20061 odniesieniu do ogólnych, nieswoistych korzyści zdrowotnych, gdy odniesienie to znajduje się na przedniej stronie, a dozwolone oświadczenia na tylnej stronie opakowania zewnętrznego, zaś zgodnie z postrzeganiem odbiorców oświadczenia te wprawdzie merytorycznie jednoznacznie odnoszą się do odniesienia, lecz odniesienie to nie zawiera wyraźnej wskazówki, jak na przykład odsyłacza w postaci gwiazdki, do oświadczeń znajdujących się na tylnej stronie ?
  • Czy odniesienia do ogólnych, nieswoistych korzyści w rozumieniu art. 10 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 1924/2006 także wymagają dowodu w rozumieniu art. 5 ust. 1 lit. a) i art. 6 ust. 1 tego rozporządzenia?

Z chęcią zadalibyśmy Trybunałowi jeszcze pytanie o to, które przepisy należy stosować do treści, która jest jednocześnie oświadczeniem nieswoistym i nazwą marketingową lub znakiem towarowym.

ZNACZENIE DLA FIRM

Orzeczenie Trybunału będzie stanowiło interpretację stosowanych już od dawna przepisów. Należy pamiętać, że nie są tu przewidziane żadne okresy przejściowe.  Informacje na temat wyroku Trybunału otrzymają Państwo w NEWSLETTERZEIGIFC.

Osoby zajmujące sie znakowaniem i reklamą żywności w tym suplementów, żeby prawidłowo opracowywać treści powinny znać odpowiedzi na następujące pytania

  • Czy oświadczenie specyficzne musi towarzyszyć temu niespecyficznemu przy każdym powtórzeniu?
  • Jak sprawdzić czy oświadczenie jest specyficzne czy nie?
  • Gdzie jest różnica pomiędzy zastosowaniem innego oświadczenia a modyfikacją jego treści?

Odpowiemy na te pytania podczas szkoleń: 

  • ZNAKOWANIE 27 marca w Warszawie - podamy podstawy prawne i przeanalizujemy przykłady z rynku.
  • Oświadczenia będą również przedmiotem jednego z wykładów podczas IX Letniej Szkoły Prawa Żywnościowego (4-5-6 czerwca 2019 r.)  Połowa miejsc jest już zarezerwowana!

Szczegóły wkrótce w zakładce SZKOLENIA