Newsletter

Jeśli chcesz otrzymywać najnowsze informacje na swoją skrzynkę pocztową, być na bieżąco z prawem żywieniowym oraz wiedziedź co możemy Ci zaoferować w ramach szkoleń, przyłącz sie do nas subskrybująć newsletter.

zapisz się >

Aktualności

2018-09-26 powrót

Składniki roślinne w suplementach diety - zasady stosowania SZKOLENIE

Olej CBD, kurkumina, resweratrol, młody jęczmień to jedynie przykłady z ponad 4 tysięcy preparatów roślinnych stosowanych w suplementach diety.

Obowiązujące przepisy unijnego prawa żywnościowego nie określają listy preparatów roślinnych dozwolonych do stosowania w suplementach diety. Z punktu widzenia przepisów ww. składniki zalicza się do tzw. „innych substancji” zdefiniowanych jako substancje inne niż witamina lub składnik mineralny, które posiadają wartość odżywczą lub oddziałują na fizjologię.

Przy braku szczegółowych przepisów unijnych, dodając „inną substancję” do suplementu diety należy pamiętać m.in. o tym, że:

  • zgodnie z prawem unijnym stosowanie tego rodzaju składników musi być bezpieczne, a ciężar udowodnienia bezpieczeństwa stosowania spoczywa na podmiocie branży spożywczej;
  • żywność, która nie była stosowana do celów żywienia ludzi w UE przed datą 15 maja 1997 r., stanowi nową żywność, która przed wprowadzeniem do obrotu musi być poddana ocenie bezpieczeństwa.

Przy braku harmonizacji prawa unijnego istotnym elementem umożliwiającym swobodny obrót roślinnych suplementów diety na rynku unijnym pozostaje zasada wzajemnego uznawania jednak wyłączeniem do jej stosowania może być wiele czynników dotyczących konkretnego produktu.

Najczęstsze pytania firm z jakimi spotykamy się realizując projekty doradcze dotyczące stosowania składników roślinnych to:

  • co zrobić w przypadku zastrzeżeń GIS odnośnie składu notyfikowanego produktu?
  • dlaczego sama obecność składnika na listach dozwolonych do stosowania w suplementach diety nie daje gwarancji zgodności z przepisami? - na co zwracać uwagę.
  • czy przeciwskazania w monografiach EMA do stosowania wybranych składników roślinnych stanowi przeszkodę do ich użycia w suplementach diety?
  • jakie informacje powinny znaleźć się w dossier suplementu diety?
  • czy składnik etykietować jako alergenny jeżeli specjalny proces produkcji redukuje alergenność do minimum?
  • gdzie szukać informacji o możliwości zastosowana składnika roślinnego?
  • kiedy możemy mieć do czynienia z nowym składnikiem żywności? - co na to wpływa.

Na powyższe i inne ważne pytania dotyczące suplementów odpowiemy podczas wyjątkowego szkolenia: 

„Suplementy diety - skład, klasyfikacja, znakowanie, reklama”

20 listopada w Warszawie

W ciągu jednego dnia zostaną omówione w bardzo praktyczny sposób najważniejsze i najbardziej aktualne kwestie dot. składu, kategorii, notyfikacji, znakowania i zmian w przepisach.

SZCZEGÓŁY

Zapraszamy

Zespół IGI FC