Newsletter

Jeśli chcesz otrzymywać najnowsze informacje na swoją skrzynkę pocztową, być na bieżąco z prawem żywieniowym oraz wiedziedź co możemy Ci zaoferować w ramach szkoleń, przyłącz sie do nas subskrybująć newsletter.

zapisz się >

Aktualności

2018-03-09 powrót

Suplementy diety i nowa żywność – sprzedaż w Internecie

Na podstawie Zalecenia Komisji z lipca 2017 r. w sprawie skoordynowanego planu kontroli w zakresie kontroli urzędowej niektórych środków spożywczych wprowadzanych do obrotu przez Internet, państwa członkowskie UE (w tym Polska) skontrolowały w ciągu kilku miesięcy przestrzeganie wybranych przepisów prawa żywnościowego.

Zalecenie miało związek z programem służącym:

 • ochronie konsumentów przed wprowadzającymi w błąd praktykami mogącymi prowadzić do spożywania niebezpiecznej żywności, oraz
 • wzmocnieniu urzędowej kontroli internetowej oferty i sprzedaży żywności.

Przedmiotem programu było sprawdzenie dwóch potencjalnych naruszeń prawa żywnościowego:

 1. stosowania w ofercie suplementów diety oświadczeń leczniczych dotyczących zapobiegania schorzeniom kości i stawów lub ich leczenia lub odwołujących się do takich właściwości (z uwzględnieniem opisów oraz zdjęć przedstawiających np. zapalenie stawów (prezentowane zwykle jako czerwone koło na tle stawów)
 2. sprzedaży produktów zawierających niedozwolone składniki:
 • agmatyna siarczan 4-aminobutyloguanidyny (zazwyczaj oznaczony na etykietach jako „siarczan agmatyny”),
 • Acacia rigidula,
 • Epimedium grandiflorum (Epimedium wielkokwiatowe),
 • Hoodia gordonii;

Zalecenie precyzuje jakie hasła należało wpisywać w ramach kontroli. Są to m.in.:

 • wyrażenia związane z pewnymi schorzeniami kości i stawów (np. reumatyzm, osteoartroza, osteoporoza, zapalenie, zapalny, ból, choroba zwyrodnieniowa stawów, zapalenie stawów, zwyrodnieniowy, choroba, zaburzenie, złamanie, leczenie, kości, stawy, stawy biodrowe, kolana, chrząstki) oraz
 • słowa kluczowe „żywność”, „suplement diety” lub „suplement żywnościowy”

Niezgodności były zgłaszane przez Państwa Członkowskie do 10 listopada 2017 r.

Jak wynika z raportu opracowanego przez Komisję Europejską na podstawie danych przekazanych przez 25 państw członkowskich a także Szwajcarię i Norwegię, 1100 stron internetowych zostało sprawdzonych i zidentyfikowano 428 ofert nieautoryzowanej nowej żywności oraz 351 suplementów prezentowanych z wykorzystaniem oświadczeń leczniczych. W zdecydowanej większości za ww. nieprawidłowości odpowiadają przedsiębiorcy, których siedziba znajduje się w Państwie Członkowskim zgłaszającym daną nieprawidłowości.

ZNACZENIE DLA FIRM

Część stwierdzonych w ramach kontroli nieprawidłowości zgodnie z obowiązującymi przepisami została zgłoszona do RASFF. Zaskakująca dla autora raportu jest liczba nieprawidłowości dotycząca stosowania oświadczeń leczniczych. Wysoki odsetek niezgodnych ofert jest wyraźnym sygnałem dla Komisji i Państw Członkowskich UE, że kontrola eCommerce musi zostać wzmocniona. W tym względzie Komisja podjęła szereg działań na rzecz wsparcia organów państw członkowskich właściwych ds. kontroli handlu elektronicznego, są to następujące działania:

 • szkolenie inspektorów w kontroli ofert internetowych,
 • tworzenie punktów kontaktowych do współpracy z najważniejszymi platformami handlu elektronicznego i rynkami, w tym mediami społecznościowymi,
 • dążenie do współpracy z dostawcami usług płatniczych i
 • dostosowywanie ustawodawstwa oraz elektronicznych systemów raportowania do potrzeb oficjalnej kontroli eCommerce.

DLA PRZYPOMNIENIA

Przepisy dotyczące stosowania oświadczeń zdrowotnych i żywieniowych (rozporządzenie 1924/2006) a także zakazujące wskazywania na właściwości lecznicze żywności (rozporządzenie 1169/2011) mają zastosowanie również do reklamy i prezentacji żywności w Internecie. Ponadto, jak wynika z naszych obserwacji, wciąż jest ogromna liczba sklepów internetowych niespełniających wymagań w zakresie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności w sprzedaży na odległość. Wymogi te zostały wprowadzone rozporządzeniem 1169/2011 i stosuje się je od dnia 13 grudnia 2014 r.