Newsletter

Jeśli chcesz otrzymywać najnowsze informacje na swoją skrzynkę pocztową, być na bieżąco z prawem żywieniowym oraz wiedziedź co możemy Ci zaoferować w ramach szkoleń, przyłącz sie do nas subskrybująć newsletter.

zapisz się >

Archiwum

2018-04-25 więcej

Znakowanie i oświadczenia

W szkoleniu Znakowanie i Oświadczenia, które odbyło się 27 marca uczestniczyło prawie 50 osób reprezentujących firmy branży spożywczej oraz inspekcje kontrolujące znakowanie żywności. Omówione zostały m.in. następujące zagadnienia:
2018-04-17 więcej

Żywność nieprzeznaczona JUŻ do spożycia przez ludzi

W Dzienniku Urzędowym UE z 16 kwietnia br. zostało opublikowane ZAWIADOMIENIE KOMISJI Wytyczne w sprawie stosowania jako paszy żywności, która nie jest już przeznaczona do spożycia przez ludzi (2018/C 133/02)

2018-03-21 więcej

Ustalanie statusu składnika – nowa procedura dla nowej żywności

Zgodnie z rozporządzeniem 2015/2283 w sprawie nowej żywności, przedsiębiorstwa działające na rynku spożywczym przed wprowadzeniem określonego produktu na rynek są zobowiązane do ustalenia czy żywność ta była w znacznym stopniu stosowana w Unii do celów żywieniowych przed 15 maja 1997 r. Rozporządzenie 2015/2283 wprowadza
2018-03-09 więcej

Suplementy diety i nowa żywność – sprzedaż w Internecie

Na podstawie Zalecenia Komisji z lipca 2017 r. w sprawie skoordynowanego planu kontroli w zakresie kontroli urzędowej niektórych środków spożywczych wprowadzanych do obrotu przez Internet, państwa członkowskie UE (w tym Polska) skontrolowały

2018-02-27 więcej

PROTEINOWY czyli jaki?

Na rynku pojawiło się ostatnio bardzo dużo produktów „proteinowych”. Jeszcze do niedawna produkty proteinowe były charakterystyczne dla kategorii środków
2018-02-21 więcej

Podwójna jakość żywności – wskazówki dla producentów

Produkty sprzedawane pod tą samą marką mogą mieć - co do zasady -różne cechy z uwagi na uzasadnione czynniki, takie jak miejsce wytworzenia lub preferencje klientów w danych regionach. Jednak niepokój niektórych państw członkowskich UE wzbudziło

2018-02-14 więcej

bisfenol A - nowe ograniczenia w materiałach i wyrobach

14 lutego w Dzienniku Urzędowym UE opublikowane zostało rozporządzenie 2018/2013 w sprawie stosowania bisfenolu A („BPA”) w lakierach i powłokach przeznaczonych do kontaktu z żywnością
2018-02-13 więcej

Czy etykiety peel-off naruszają przepisy?

Coraz więcej środków spożywczych na unijnym, w tym także polskim, rynku jest opatrzonych etykietami typu peel-off. Są to etykiety wielostronne, działające na zasadzie książeczki, w których część informacji jest dostępna dopiero po odklejeniu

2018-02-08 więcej

„BeFit” „SUPERFOOD” „Dopasowane do potrzeb żywieniowych” – zasady stosowania

Wiele środków spożywczych jest oznakowanych lub reklamowanych przy pomocy bardzo ogólnych treści i sloganów, które w sposób pośredni mogą odnosić się do korzyści dla zdrowia. Treści takie są bardziej „przyjazne” dla konsumenta
2018-01-26 więcej

Zakaz stosowania sorbinianu wapnia - zmiana rozporządzenia 1333/2008

22 stycznia 2018 r. w Dzienniku Urzędowym UE opublikowane zostało rozporządzenie Komisji (UE) 2018/98 zmieniające rozporządzenie 1333/2008 (w sprawie dodatków) oraz załącznik do rozporządzenia Komisji (UE) nr 231/2012 (ustanawiające specyfikacje dla dodatków) w odniesieniu do stosowania sorbinianu wapnia (E 203).