Newsletter

Jeśli chcesz otrzymywać najnowsze informacje na swoją skrzynkę pocztową, być na bieżąco z prawem żywieniowym oraz wiedziedź co możemy Ci zaoferować w ramach szkoleń, przyłącz sie do nas subskrybująć newsletter.

zapisz się >

Archiwum

2018-09-17 więcej

„Forte” – czy można stosować to określenie w przypadku suplementów diety?

„Forte” jest określeniem powszechnie stosowanym w oznakowaniu i reklamie suplementów diety. Najczęściej jest elementem nazwy marketingowej. Pojawia się również jako treść dobrowolna, niezależna od nazwy.
2018-08-31 więcej

Składniki roślinne w żywności (z uwzględnieniem suplementów) – nowe przepisy

Zgodnie z artykułem 11 Rozporządzenia 1925/2006 w sprawie dodawania do żywności witamin i składników mineralnych oraz niektórych innych substancji, państwa członkowskie mają możliwość przyjęcia krajowego aktu prawnego dotyczącego zakazu lub ograniczenia stosowania niektórych substancji w produkcji określonej żywności

2018-08-21 więcej

ZNAKOWANIE COOL miejsce pochodzenia – problemy terytorialne i Trybunał Sprawiedliwości

Do Trybunału Sprawiedliwości UE wpłynął kolejny wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym dotyczącego znakowania miejscem pochodzenia. Wniosek został złożony przez francuską Radę Stanu (fr. Conseil d'État).
2018-07-25 więcej

Przyswajalność magnezu – WYROK SĄDU (reklama oznakowanie konkurencja)

W wyroku z 10 kwietnia br. Sąd Okręgowy w Łodzi uznał za czyn nieuczciwej konkurencji stosowanie w reklamie odniesień do przyswajalności magnezu. Jednocześnie nakazał pozwanemu zaniechanie emitowania, publikowania lub rozpowszechniania w

2018-07-11 więcej

Dwutlenek tytanu bezpieczny - nie będzie nowej opinii EFSA

EFSA opublikował wnioski z analizy 4 najnowszych badań kwestionujących bezpieczeństwo dwutlenku tytanu. Ocena tej substancji przez EFSA, w ramach unijnego programu ponownej weryfikacji wszystkich dodatków do żywności, została opublikowana w 2016 r., jednak teraz pojawiły się nowe wątpliwości
2018-07-06 więcej

Oświadczenie zdrowotne dla [kofeiny] czarnej herbaty – opinia EFSA

24 maja Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) opublikował przyjętą w kwietniu br. opinię naukową w sprawie oświadczenia dotyczącego związku pomiędzy spożyciem czarnej herbaty a poprawą (skupienia) uwagi (ang. Black tea and improvement of attention).

2018-07-04 więcej

ZNAKOWANIE: Kraj pochodzenia na etykiecie i w reklamie żywności – WĄTPLIWOŚCI SĄDU

Oczekujemy na bardzo ważne orzeczenie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej odnoszące się do tego zagadnienia. Sprawa C-686/17 dotyczy sporu pomiędzy niemieckim stowarzyszeniem zwalczającym nieuczciwą konkurencję (Wettbewerbszentrale) a producentem, który wprowadzał na rynek
2018-06-20 więcej

II Jesienna Szkoła WPROWADZENIE do Prawa Żywnościowego

JSPŻ to świetne wprowadzenie do tematu dla nowych pracowników oraz idealne powtórzenie najważniejszych kwestii regulowanych przez prawo żywnościowe, dla specjalistów, którzy w branży są od lat.

2018-06-12 więcej

Nowe zawiadomienie KE w sprawie stosowania rozporządzenia 1169/2011

Kilka dni temu opublikowane zostało Zawiadomienie Komisji w sprawie pytań i odpowiedzi dotyczących stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1169/2011 w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności. Treścią zawiadomienia jest uaktualniony o kilka nowych
2018-05-28 więcej

Pochodzenie składnika podstawowego – nowe rozporządzenie

Komisja Europejska przyjęła dziś zasady dotyczące oznaczania pochodzenia podstawowego składnika żywności, które zostały zatwierdzone w głosowaniu państw członkowskich. Nowe rozporządzenie wykonawcze Komisji ma zapewnić jasne informacje na temat pochodzenia żywności sprzedawanej na rynku UE.