Newsletter

Jeśli chcesz otrzymywać najnowsze informacje na swoją skrzynkę pocztową, być na bieżąco z prawem żywieniowym oraz wiedziedź co możemy Ci zaoferować w ramach szkoleń, przyłącz sie do nas subskrybująć newsletter.

zapisz się >

Archiwum

2018-02-08 więcej

„BeFit” „SUPERFOOD” „Dopasowane do potrzeb żywieniowych” – zasady stosowania

Wiele środków spożywczych jest oznakowanych lub reklamowanych przy pomocy bardzo ogólnych treści i sloganów, które w sposób pośredni mogą odnosić się do korzyści dla zdrowia. Treści takie są bardziej „przyjazne” dla konsumenta
2018-01-26 więcej

Zakaz stosowania sorbinianu wapnia - zmiana rozporządzenia 1333/2008

22 stycznia 2018 r. w Dzienniku Urzędowym UE opublikowane zostało rozporządzenie Komisji (UE) 2018/98 zmieniające rozporządzenie 1333/2008 (w sprawie dodatków) oraz załącznik do rozporządzenia Komisji (UE) nr 231/2012 (ustanawiające specyfikacje dla dodatków) w odniesieniu do stosowania sorbinianu wapnia (E 203).

2018-01-18 więcej

Błędy firm w zakresie oznakowania suplementów i prowadzenia działalności - kontrola IH

17 stycznia br. na stronie UOKIK opublikowana została informacja stanowiąca podsumowanie kontroli oznakowania suplementów diety, przeprowadzonej przez Inspekcję Handlową
2018-01-02 więcej

3 rozporządzenia w sprawie NOWEJ ŻYWNOŚCI opublikowane

Rozporządzenie 2015/2283 w sprawie nowej żywności, stosuje się od 1 stycznia br. W Dzienniku Urzędowym UE z 30 grudnia 2017 r. zostały opublikowane 3 rozporządzenia wykonawcze niezbędne do realizacji zmienionych wymagań w zakresie wprowadzania do obrotu i

2017-12-28 więcej

Champagne – Trybunał w sprawie nazw składników żywności

Czy w nazwie środka spożywczego można zastosować nazwę składnika, który ma chronioną nazwę pochodzenia? Spór pomiędzy międzybranżowym komitetem wina z Szampanii (CIVC) i Aldi Süd Dienstleistungs-GmbH & Co. OHG (Aldi) dotyczył wykorzystania nazwy „Champagne”,
2017-12-27 więcej

Liczne zezwolenia na nową żywność

W ostatnich miesiącach Komisja Europejska zintensyfikowała prace dotyczące zezwoleń na nową żywność. Ma to bezpośredni związek ze zbliżającym się terminem stosowania nowego Rozporządzenia 2015/2283, które

2017-12-18 więcej

Przewodnik dot. Referencyjnych Wartości Spożycia (DRV) od EFSA

Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) opublikował Raport podsumowujący prace nad Referencyjnymi Wartościami Spożycia dla składników odżywczych (ang. Dietary Reference Values [DRV] for nutrients).
2017-12-13 więcej

Wyrok TSUE – w sprawie oświadczeń dla botanicals

23 listopada Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydał wyrok w sprawach połączonych (C 596/15 P i C 597/15 P), który może wpłynąć na rozstrzygnięcie dotyczące oświadczeń dla botanicals w trybie pilnym.

2017-11-29 więcej

Klasyfikacja FSMP - najnowsze wytyczne Komisji Europejskiej

25 listopada br. w Dzienniku Urzędowym UE opublikowano Zawiadomienie Komisji w sprawie klasyfikacji żywności specjalnego przeznaczenia medycznego (FSMP). Ten dokument to wytyczne mające służyć inspekcjom w egzekwowaniu prawa
2017-11-28 więcej

Kto dzisiaj zazdrości firmie Aflofarm pozycji lidera?

Kara nałożona przez Prezesa UOKIK na Spółkę Aflofarm za reklamy suplementów diety naruszające przepisy wyniosła prawie 26 mln zł (dokładnie 25 809 824 zł).