Newsletter

Jeśli chcesz otrzymywać najnowsze informacje na swoją skrzynkę pocztową, być na bieżąco z prawem żywieniowym oraz wiedziedź co możemy Ci zaoferować w ramach szkoleń, przyłącz sie do nas subskrybująć newsletter.

zapisz się >

Archiwum

2016-03-01 więcej

Zmiany w kategoriach substancji dodatkowych

Zmiany w kategoriach octy, suplementy diety, suplementy diety dla niemowląt. W dzienniku Urzędowym UE zostało opublikowane Rozporządzenie Komisji 2016/263 z dnia 25 lutego 2016 r. zmieniające załącznik II do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1333/2008 w odniesieniu do tytułu kategorii
Obrazek dla aktualności
2016-02-18 więcej

VI Letnia Szkoła Prawa Żywnościowego

Z ogromną przyjemnością informujemey Państwa o: VI Letniej Szkole Prawa Żywnościowego SKŁAD - OZNAKOWANIE - KONTROLA ŻYWNOŚCI VI LSPŻ odbędzie się w dniach 7-8-9 czerwca 2016 r. w Pałacu Zdunowo.

2016-02-17 więcej

KOFEINA – koniec prac nad oświadczeniami (?)

11 lutego Komisja Europejska przedstawiła projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie 432/2012 ustanawiające wykaz dopuszczonych oświadczeń zdrowotnych. Zmiana polega na propozycji włączenia 4 oświadczeń zdrowotnych dotyczących korzyści wynikających ze spożycia kofeiny:
2016-02-16 więcej

Usunięcie substancji aromatycznych z unijnego wykazu

W Dzienniku Urzędowym UE z 11 lutego 2016 r. zostało opublikowane Rozporządzenie Komisji 2016/178 z dnia 10 lutego 2016 r. zmieniające załącznik I do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1334/2008 w odniesieniu do usunięcia z unijnego wykazu niektórych substancji aromatycznych.

2016-02-15 więcej

Ostrzeżenie o szkodliwości alkoholu dla kobiet w ciąży na etykietach

Litwa przedłożyła Komisji Europejskiej oraz Państwom Członkowskim Unii Europejskiej Projekt rozporządzenia ministra gospodarki Republiki Litewskiej zatwierdzającego zasady umieszczania na opakowaniach napojów alkoholowych ostrzeżeń graficznych informujących o szkodliwości alkoholu dla kobiet w ciąży
2016-02-05 więcej

Nie PE dla rozporządzenia dot. żywności dla dzieci

Parlament Europejski (PE) po krytycznej ocenie projektu rozporządzenia delegowanego Komisji w sprawie składu produktów zbożowych przetworzonych i żywności dla dzieci w dniu 20 stycznia br. przyjął rezolucję powiadamiającą Komisję Europejską, że rozporządzenie delegowane nie może wejść w życie. PE stwierdził, że:

2016-01-14 więcej

Film o Letniej Szkole Prawa Żywnościowego

VI Letnia Szkoła Prawa Żywnościowego odbędzie się w dniach 7-8-9 czerwca br. Podobnie jak V edycja, również VI LSPŻ będzie dotyczyła SKŁADU – OZNAKOWANIA – KONTROLI żywności. Podczas 3 dni warsztatów kilkunastu ekspertów będzie omawiało z uczestnikami najważniejsze dla branży spożywczej zagadnienia prawa żywnościowego. Rozporządzenie 1169/2011, odpowiedzialność za informację i produkt
2016-01-14 więcej

Zmiany w prawie żywnościowym w 2016 r.

Życzymy Państwu wspaniałego 2016 roku! Zdrowia i wielu sukcesów oraz powodów do zadowolenia każdego dnia, a jest ich w tym roku aż 366. Rok 2016 będzie bardzo bogaty w zmiany prawne istotne dla firm spożywczych. Poniżej przypominamy o najważniejszych z nich. • od 13 grudnia 2016 r. stosowany będzie wymóg podawania obowiązkowej informacji na temat wartości odżywczej na zasadach określonych w Rozporządzeniu 1169/2011;

2015-12-14 więcej

Etykieta na rynek US – SZKOLENIE

Zapraszamy na warsztaty podczas, których przedstawimy wytyczne dotyczące obowiązkowych i dobrowolnych elementów oznakowania żywności wprowadzanej na rynek amerykański. Amerykański system prawa żywnościowego znacznie odbiega od polskiego i UE. Ogromną rolę w tworzeniu regulacji US odgrywa nauka, a liczne procesy sądowe przyczyniają się do dużej dynamiki w zakresie interpretacji i przestrzegania wymagań. Praktykę kształtują także instytucje rządowe: FDA, FTC i USDA.
2015-11-30 więcej

Przewodnik EFSA do oceny FSMP opublikowany

26 listopada br. EFSA opublikował przewodnik naukowo - techniczny, który pomoże Komisji Europejskiej w zakończeniu prac legislacyjnych dotyczących środków spożywczych specjalnego przeznaczenia medycznego (z ang. FSMP - food for special medical purposes). Publikacja przewodnika przybliża nas do dużych zmian dotyczących żywności przeznaczonej dla specjalnych grup konsumentów (z ang. FSG – Food for Specific Groups).