Newsletter

Jeśli chcesz otrzymywać najnowsze informacje na swoją skrzynkę pocztową, być na bieżąco z prawem żywieniowym oraz wiedziedź co możemy Ci zaoferować w ramach szkoleń, przyłącz sie do nas subskrybująć newsletter.

zapisz się >

Archiwum

2016-02-05 więcej

Nie PE dla rozporządzenia dot. żywności dla dzieci

Parlament Europejski (PE) po krytycznej ocenie projektu rozporządzenia delegowanego Komisji w sprawie składu produktów zbożowych przetworzonych i żywności dla dzieci w dniu 20 stycznia br. przyjął rezolucję powiadamiającą Komisję Europejską, że rozporządzenie delegowane nie może wejść w życie. PE stwierdził, że:
2016-01-14 więcej

Film o Letniej Szkole Prawa Żywnościowego

VI Letnia Szkoła Prawa Żywnościowego odbędzie się w dniach 7-8-9 czerwca br. Podobnie jak V edycja, również VI LSPŻ będzie dotyczyła SKŁADU – OZNAKOWANIA – KONTROLI żywności. Podczas 3 dni warsztatów kilkunastu ekspertów będzie omawiało z uczestnikami najważniejsze dla branży spożywczej zagadnienia prawa żywnościowego. Rozporządzenie 1169/2011, odpowiedzialność za informację i produkt

2016-01-14 więcej

Zmiany w prawie żywnościowym w 2016 r.

Życzymy Państwu wspaniałego 2016 roku! Zdrowia i wielu sukcesów oraz powodów do zadowolenia każdego dnia, a jest ich w tym roku aż 366. Rok 2016 będzie bardzo bogaty w zmiany prawne istotne dla firm spożywczych. Poniżej przypominamy o najważniejszych z nich. • od 13 grudnia 2016 r. stosowany będzie wymóg podawania obowiązkowej informacji na temat wartości odżywczej na zasadach określonych w Rozporządzeniu 1169/2011;
2015-12-14 więcej

Etykieta na rynek US – SZKOLENIE

Zapraszamy na warsztaty podczas, których przedstawimy wytyczne dotyczące obowiązkowych i dobrowolnych elementów oznakowania żywności wprowadzanej na rynek amerykański. Amerykański system prawa żywnościowego znacznie odbiega od polskiego i UE. Ogromną rolę w tworzeniu regulacji US odgrywa nauka, a liczne procesy sądowe przyczyniają się do dużej dynamiki w zakresie interpretacji i przestrzegania wymagań. Praktykę kształtują także instytucje rządowe: FDA, FTC i USDA.

2015-11-30 więcej

Przewodnik EFSA do oceny FSMP opublikowany

26 listopada br. EFSA opublikował przewodnik naukowo - techniczny, który pomoże Komisji Europejskiej w zakończeniu prac legislacyjnych dotyczących środków spożywczych specjalnego przeznaczenia medycznego (z ang. FSMP - food for special medical purposes). Publikacja przewodnika przybliża nas do dużych zmian dotyczących żywności przeznaczonej dla specjalnych grup konsumentów (z ang. FSG – Food for Specific Groups).
2015-10-29 więcej

UOKIK kontroluje reklamy suplementów diety

315 firm już dostało lub dostanie w najbliższych dniach pismo Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKIK) dotyczące reklamy suplementów diety niezgodnej z przepisami. List jest jednym z etapów realizacji wspólnego przedsięwzięcia UOKIK i Państwowej Inspekcji Sanitarnej (PIS), którego celem jest zwrócenie uwagi producentom i dystrybutorom suplementów diety na reklamy, w których prezentują swoje produkty.

2015-10-13 więcej

Zmiany w Rozporządzeniu 1924/2006

Komisja Europejska opublikowała długo oczekiwany dokument odnoszący się do efektywności stosowania Rozporządzenia 1924/2006 w sprawie oświadczeń żywieniowych i zdrowotnych dotyczących żywności. Obecne działania KE zostały poprzedzone intensywnymi pracami w Parlamencie Europejskim mającymi na celu usunięcie z Rozporządzenia wymagań odnoszących się do profili składników odżywczych.
2015-09-09 więcej

Przewodnik: Rozmieszczenie treści na etykiecie

Obowiązkowe informacje na temat żywności muszą być łatwo dostępne dla konsumenta i umieszczone w widocznym miejscu. Rozporządzenie 1169/2011 w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności pomaga osiągnąć ten cel między innymi poprzez liczne wymagania (wskazówki) dotyczące rozmieszczenia treści.

2015-09-03 więcej

Deklarowanie witamin i minerałów pochodzących z naturalnych składników

Zgodnie z przepisami w oznakowaniu suplementu diety konieczna jest deklaracja substancji wykazujących efekt fizjologiczny (w tym odżywczy). Informację o witaminach i składnikach mineralnych podaje się w postaci numerycznej poprzez wskazanie ilość w porcji zalecanej do spożycia w ciągu dnia (np. 2 mg / kapsułkę). Ponadto, konieczne jest wskazanie jaki % RWS stanowi ta ilość.
2015-08-21 więcej

Szkolenie: Suplementy diety i żywność dla specjalnych konsumentów- aktualności prawne i praktyka

Oczekiwane zmiany prawne jakie mają zostać przyjęte do końca 2015 r. będą miały istotny wpływ na branżę suplementową i tzw. żywność funkcjonalną w całej UE. Dotyczy to zarówno produktów obecnych na rynku jak i tych, które dopiero mają być wprowadzone do obrotu.