Newsletter

Jeśli chcesz otrzymywać najnowsze informacje na swoją skrzynkę pocztową, być na bieżąco z prawem żywieniowym oraz wiedziedź co możemy Ci zaoferować w ramach szkoleń, przyłącz sie do nas subskrybująć newsletter.

zapisz się >

Archiwum

2015-02-24 więcej

COOL - kolejne etapy prac nad określaniem kraju lub miejsca pochodzenia

Znakowanie informacją o kraju lub miejscu pochodzenia jest wymieniane jako jedno z bardziej znaczących zagadnień uregulowanych rozporządzeniem 1169/2011 w sprawie informacji na temat żywności. Sam wymóg dotyczący wskazywania miejsca pochodzenia środka spożywczego, w przypadku gdy brak tej informacji mógłby wprowadzić konsumenta w błąd nie jest nowy.
2015-02-17 więcej

QUID - Nowe wytyczne dot. ilościowego oznaczania składników

Oznaczenie ilościowe składników (ang. Quantitative Ingredients Declaration) jest obowiązkowe gdy składnik, lub kategoria składników są szczególnymi elementami oznakowania. Dotyczy to sytuacji, w której składnik jest częścią nazwy lub jest z nią kojarzony, jest podkreślony (słownie, obrazowo, graficznie) lub jest on charakterystyczny dla danej żywności i umożliwia odróżnienie jej od środków spożywczych, z którymi mogłaby być mylona.

2015-02-16 więcej

Wytyczne EFSA w sprawie autoryzacji oświadczeń zdrowotnych

Wyniki dotychczasowych opinii EFSA w sprawie uzasadnień dla oświadczeń dotyczących korzystnego wpływu mikroorganizmów na zdrowie człowieka były blisko w stu procentach negatywne. Następstwem takiego stanu rzeczy jest aktualnie niezmiernie ograniczona możliwość komunikowania właściwości probiotyków w znakowaniu, reklamie i prezentacji żywności.
2015-02-12 więcej

Zmiany w przepisach dotyczących napojów spirytusowych

W dniu 11 lutego w Dzienniku Urzędowym UE opublikowano Rozporządzenie Komisji Nr 2015/210 zmieniające załączniki II i III do rozporządzenia PEiR (WE) Nr 110/2008 w sprawie definicji, opisu, prezentacji, etykietowania i ochrony oznaczeń geograficznych napojów spirytusowych.

2015-02-10 więcej

Substancje dodatkowe - planowane zmiany w przepisach i nowe przewodniki

Pakiet przepisów regulujących stosowanie dodatków w żywności został przyjęty 16 grudnia 2008 roku. Chociaż przepisy rozporządzeń stanowiących ten pakiet (1331/2008 autoryzacja, 1332/2008 enzymy, 1333/2008 substancje dodatkowe, 1334/2008 aromaty) obowiązują od kilku lat, zarówno stosowanie składników jak i ich oznakowanie może stwarzać problemy.
2015-02-05 więcej

„Probiotyk” - czy będzie uznany za określenie o charakterze rodzajowym?

W Komisji Europejskiej trwają prace nad wnioskiem dotyczącym uznania terminu „Probiotyk” jako określenia o charakterze rodzajowym. Przypomnijmy, że zgodnie z art. 1.4 Rozporządzenia 1924/2006 w przypadku określeń o charakterze rodzajowym tradycyjnie stosowanych w celu podkreślenia szczególnych cech danego rodzaju żywności, która może mieć wpływ na zdrowie ludzkie, zastosowanie ma szczególna procedura.

2015-02-03 więcej

Jak sprawdzić czy składnik jest nową żywnością?

Rozporządzenie 258/97 z 27 stycznia 1997 r. dotyczące nowej żywności i nowych składników żywności określa zasady wprowadzenia do obrotu w Unii Europejskiej żywności, która nie była spożywana w znacznym stopniu przed 15 maja 1997 roku. Nowe składniki można wprowadzić na rynek dopiero po uzyskaniu decyzji Komisji Europejskiej.
2015-01-28 więcej

“Nie zawiera oleju palmowego”

Rozporządzenie 1169/2011 w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności wprowadza nowe zasady dotyczące wskazywania obecności olejów roślinnych. Od 13 grudnia zeszłego roku konieczne jest podanie w wykazie składników rośliny, z której olej został wyprodukowany.

2015-01-20 więcej

Rysunek składnika, którego nie ma w produkcie.

W kwietniu 2014 r. niemiecki sąd zapytał Trybunał Sprawiedliwości UE, czy dopuszczalne jest, aby oznakowanie, prezentacja i reklama środka spożywczego - poprzez wygląd, opis i obrazowe przedstawienie - sprawiały wrażenie, że dany składnik jest obecny w produkcie nawet w sytuacji, jeśli go tam nie ma - co jasno wynika z wykazu składników.
2015-01-19 więcej

Przyszłość oświadczeń zdrowotnych dotyczących kofeiny

15 stycznia 2015 r. EFSA opublikował wstępne ustalenia i rozpoczął konsultacje społeczne w sprawie projektu opinii naukowej dotyczącej bezpieczeństwa kofeiny. Konsultacje będę prowadzone do 15 marca 2015 r. EFSA planuje spotkanie zainteresowanych stron w celu wyjaśnienia i omówienia aktualnego projektu opinii.